Odeljenje za upravljanje projektima

Odeljenje za upravljanje projektima obavlja poslove planiranja, pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih izvora i međunarodnih donacija. Koordinira aktivnosti neophodne za obezbeđenje sufinansiranja projekata iz nacionalnog budžeta. Koordinira aktivnostima vezanim zaTAIEX pomoć EU. Koordinira aktivnosti na projektima sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, kao i sa drugim delovima operativne strukture Republike Srbije za upravljanje sredstvima iz pretpristunih fondova. Priprema izveštaje.

Obavlja poslove kontrole kojima se sprovode postupci utvrđivanja grešaka, nepravilnosti i izveštavanja o nepravilnostima i proneverama. Sprovodi preporuke revizora u vezi pravila neophodnih za održivost decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima iz fondova EU, kao i preporuka u vezi sprovođenja projekata. Kontroliše rokove i dinamiku sprovođenja postupaka nabavki finansiranih iz EU.

Obavlja poslove obezbeđenja preduslova za pravovremeno izveštavanje i pripremu projektne dokumentacije za postupke spoljne kontrole. Obavlja poslove informisanja o međunarodnim projektima i donacijama čime se osiguravaju pravila vidljivosti i transparentnosti projekata. Obavlja pravne poslove u vezi sa programiranjem i sprovođenjem međunarodnih projekata i donacija.Daje ocenu svrsishodnosti projektnih predloga finansiranih iz fondova EU, kao i iz bilateralne podrške država u odnosu na prioritete Ministarstva i proces evropskih integracija Republike Srbije u EU. Obavlja poslove oslobađanja od poreza na dodatu vrednost za IPA projekte komponente I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.

Odeljenje za upravljanje projektima u svom sastavu ima:
1. Odsek za pripremu projekata i programiranje i
2. Odsek za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata.

Odsek za pripremu projekata i programiranje planira, razvija i organizuje programe i projekte međunarodne saradnje. Koordinira izradu projektnog predloga i razvija cilj, očekivane rezultate, uticaj i druga pitanja vezana za projektni predlog. Koordinira pripremom budžeta projekata. Sprovodi postupak pribavljanja odobrenja ministra za realizaciju međunarodnih projekata. Prati informacije o konkursima za međunarodne projekte i organizuje pripremu konkursne dokumentacije. Koordinira procesom pružanja stručne i tehničke pomoći u razvijanju i izradi projektnog predloga. Učestvuje u planiranju budžeta u vezi sa sufinansiranjem projekata. Učestvuje u pripremi priloga za strateške dokumente. Priprema i izrađuje evidencije, analize, izveštaje i informacije o procesu programiranja i preporuke za njegovo unapređenje.

Odsek za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata se bavi praćenjem sprovođenja projekta prema odobrenom predlogu i raspoloživim sredstvima, a u skladu sa procedurama i pravilima za sprovođenje predmetnih projekata i brine o postizanju održivosti projekata. Takođe, pribavlja odobrenje ministra za prijem međunarodnih donacija i koordinira prijem donacija u Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vaše predloge za uspostavljanje saradnje i za sva pitanja možete nam dostaviti putem imejl adrese: smsepp.@mup.gov.rs i ipa.@mup.gov.rs