Трговина људима

СРБИЈА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА


Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима

+381 11 3200 604, +381 11 3200 603, +381 11 3200 685 

natco@mup.gov.rs

 


ФЕНОМЕН ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У СРБИЈИ

У Републици Србији је последњих година доминантна унутрашња трговина људима, чије су жртве углавном домаћи држављани, које експлоатишу такође домаћи држављани.

Међутим, Република Србија је и даље у мањој мери земља порекла жртава трговине људима које се експлоатишу и ван граница земље (Босна и Херцеговина, Аустрија, Словенија, Немачка, Италија, Белгија и Руска Федерација), као и у мањој мери земља транзита и одредишта за стране жртве трговине људима. Унутрашња (на територији Србије) и транснационална трговина људима разликују се према начину експлоатације... Детаљније...

 

ТРГОВИНА ЉУДИМА КАО ГЛОБАЛНИ ФЕНОМЕН

Трговина људима, као проблем светских размера, једнако погађа земље које се налазе у пост-конфликтном периоду, односно периоду економске и друштвене транзиције, као и индустријски развијене земље... Детаљније...

 

ФАЗЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА:

1. ВРБОВАЊЕ

Начини на који се врбују жртве трговине људима су веома различити, али је увек реч о смишљеној криминалној активности да се неко доведе у заблуду или одржи у заблуди о  решавању неког важног животног питања (посао, брак, школовање, ангажовање у култури или спорту, путовање и слично). Детаљније...

2. ТРАНЗИТ

Након фазе "врбовања", следи фаза превоза жртве која се завршава обезбеђивањем  смештаја и прихвата жртве у земљи дестинације. Жртве често нису ни свесне да су ушле у ланац трговине људима, него верују у све што су им обећали трговци људима. Детаљније...

3. ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Експлоатација жртава доноси трговцима људима велики профит и због тога трговци чине све како би УСПОСТАВИЛИ КОНТРОЛУ НАД ЖРТВОМ. Детаљније...

 

КАКО ПРЕПОЗНАТИ ТРГОВИНУ ЉУДИМА?

 

Пријављивање кривичног дела трговине људима:

 • Дежурној служби полиције (24 сата) - 192
 • Управи криминалистичке полиције: +381 11 247 10 19; +381 64 724 10 19; ukp@mup.gov.rs
 • Лично, у локалним организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Србије, полицијским управама, полицијским станицама.

 

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

За пријаву сумње на трговину људима, телефон: +381 (0)63 610 590 или електронским путем: centar@centarzztlj.rs

 

Организације за помоћ жртвама трговине људима:

АСТРА - Невладина оганизација посвећења искорењивању свих облика трговине људима и експлоатације, нарочито женама и децом, као и ефикасном потрагом за несталом децом

АТИНА - Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља

 


ПРАВНИ ОСНОВИ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, ПОСЕБНО ЖЕНАМА И ДЕЦОМ ЗАШТИТЕ ЖРТАВА 2017–2022.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА


 

АКТИВНОСТИ

 

2019. година

 

         Друга седницa Савета за борбу против трговине људима

 

Друга седницa Савета за борбу против трговине људима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Закључак и препоруке Групe експерата за сузбијање трговине људима – ГРЕТА
 2. Закључак и препоруке Интерресорне радне групе
 3. Закључак - Усвајање Стандардних оперативних процедура
 4. Стандардне оперативне процедуре за поступање са жртавама трговине људима
 5. Индикатори трговине људима - Канцеларије за дрогу и криминал Уједињених нација
 6. Индикатори трговине људима - Међународне организације рада - одраслих - ради радне експлоатације
 7. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за полицију
 8. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за социјалну заштиту - деца
 9. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за социјалну заштиту - одрасли
 10. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима – образовање

 

 

 

               Успешно се спроводе активности Твининг пројекта ИПА 2014

 

Успешно се спроводе активности Твининг пројекта ИПА 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018/2017. година

 

Првa седницa Савета за борбу против трговине људима

Првa седницa Савета за борбу против трговине људима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обележен Европски дан борбе против трговине људима, 18. октобар

2017_10_18_Popovic Ivkovic_Kraljevo_Dan borbe protiv trg.ljudima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обележен Светски дан борбе против трговине људима, 30. јули

2017_07_30_Stefanovic_Svetski dan_borba protiv trgovine ljudima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференција поводом покретања пројекта „Од опасности до сигурности – унапређење заштите жртава трговине људима у Србији“

2018_06_05_Konferencija_Trgovina ljudima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРЕВЕНТИВНЕ АКЦИЈЕ И КАМПАЊЕ

 

Акција "Плаво срце" - "Пакт са мојим срцем"

"Плаво срце" - "Пакт са мојим срцем"

 

"Плаво срце"

"Не посматрај, реагуј! Људска бића немају цену!" (видео)

Европски дан борбе против трговине људима (видео)

Црвени крст Србије

 

 

 

 

 

 

 


Савети:

- Како путовати безбедно?


Статистика