Direkcija policije

Uprava saobraćajne policije

     

Uprava saobraćajne policije je organizovana u okviru Direkcije policije u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova. Delatnost policije u vezi sa bezbednošću saobraćaja na putevima je pravno uređena, u skladu sa principima demokratskog društva i ustavom zagarantovanim sistemom zaštite sloboda i prava građana. U bezbednosti saobraćaja policija ima jasno definisanu funkciju, određenu zakonima i drugim propisima.

Svrha rada saobraćajne policije je organizovano funkcionisanje drumskog saobraćaja i zaštita građana i materijalnih vrednosti u procesu prevoženja. To se postiže primenom mera zaštite bezbednosti i sprovođenjem preventivnih aktivnosti, uz podršku jedinstvene baze podataka o vozilima, vozačima, saobraćajnim prekršajima i saobraćajnim nezgodama.

Saobraćajna policija sprovodi kontrolu pridržavanja propisa u vezi sa bezbednošću saobraćaja na putevima.

Poslovi koje policija obavlja u bezbednosti saobraćaja prema različitim subjektima mogu se grupisati na:

 • neposrednu kontrolu i interventno regulisanje saobraćaja;
 • upravne poslove bezbednosti saobraćaja;
 • praćenje i unapređenje propisa u bezbednosti saobraćaja;
 • obradu i rasvetljavanje saobraćajnih prekršaja i saobraćajnih nezgoda;
 • inspekcijsko-tehničke poslove bezbednosti saobraćaja;
 • preventivno-propagandne poslove bezbednosti saobraćaja ;
 • poslove saradnje sa subjektima koji se bave bezbednošću saobraćaja;
 • poslove međunarodne saradnje i odnose sa javnošću;
 • ostale poslovi bezbednosti saobraćaja.

Zbog neposrednog obavljanja poslova i primene ovlašćenja saobraćajne policije, u okviru policijskih uprava postoje odeljenja saobraćajne policije u čijem sastavu su saobraćajne policijske ispostave.

Zbog složenosti problematike bezbednosti saobraćaja oformljene su saobraćajne policijske ispostave i van sedišta policijskih uprava, dok su zbog specifičnosti odvijanja saobraćaja na autoputevima u Republici Srbiji formirane i saobraćajne policijske ispostave koje svoje poslove obavljaju isključivo na autoputevima i prilaznim putevima. Na područiju opština gde saobraćajna problematika nije izražena u znatnoj meri, poslovi bezbednosti saobraćaja obavljaju se u okviru saobraćajnih sektora u sastavu policijskih ispostava opšte nadležnosti.

Kod Policijske uprave za grad Beograd, organizacija saobraćajne policije je nešto složenija, tako da u sastavu Uprave saobraćajne policije za grad Beograd postoji pet saobraćajno-policijskih ispostava. Četiri policijske ispostave vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na svom području, u okviru teritorijalne podele grada, dok je jedna ispostava usko specijalizovana i vrši uviđaje ili obezbeđenje mesta saobraćajnih nezgoda na području grada Beograda. 

Upravom saobraćajne policije rukovodi načelnik uprave, koji ima zamenika i pomoćnike.

Uprava saobraćajne policije u svom sastavu ima:

 • Odeljenje za kontrolu i regulisanje saobraćaja;
 • Odeljenje za prevenciju i saobraćajna obezbeđenja;
 • Odeljenje za saobraćajno-tehničke poslove i prekršajni postupak;
 • Odeljenje za analizu i razvoj saobraćajne policije;
 • Samostalni odsek za opremanje saobraćajne policije.

 

Objašnjenje o postupku priznanja krivice