Direkcija policije

Uprava granične policije

Uprava granične policije kao organizaciona jedinica Direkcije policije u sedištu Ministarstva, je jedinstvena, centralizovana i hijerarhijski organizovana na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Organizaciona struktura – Uprava granične policije u svom sastavu ima:

 • Odeljenje za granicu
 • Odeljenje za strance
 • Odeljenje za suzbijanje prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija i trgovine ljudima
 • Jedinicu za analizu rizika
 • Kancelariju za azil
 • Odsek za međunarodnu saradnju
 • Dežurni operativni centar
 • Centralnu mobilnu jedinicu  i
 • Regionalne centre granične policije (8).

U skladu sa potrebama koje se odnose na jačanje i dalje unapređenje policijske saradnje  sa svim zemljama u neposrednom okruženju od strane ove Uprave sprovodi se niz aktivnosti za uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkih kontakt službi (centara/ kancelarija) na osnovu  Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi (Beč 2006)  ili bileteralnih sporazuma o policijskoj saradnji.

U dosadašnjem periodu  uspostavljene su zajedničke kontakt službe (centri/kancelarije) sa susednim zemljama, i to:

 • prema Makedoniji - zajednički kontakt centar Tabanovce - Preševo
 • prema Bugarskoj - zajednički kontakt centar Kalotina - Gradina
 • prema Mađarsko j- zajednički kontakt centar Reske - Horgoš
 • prema Hrvatskoj - zajednička kontakt služba Bajakovo - Batrovci
 • prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - trilateralni zajednički kontakt centar Trebinje
 • prema Rumuniji - zajednička kontakt kancelarija Portile de Fier 1 - Đerdap 1

Uprava granične policije osigurava svakodnevnu radnu povezanost i punu koordinaciju sa regionalnim centrima i stanicama granične policije na terenu, kao i drugim linijama rada u okviru MUP-a i drugim državnim organima i institucijama, obavljajući poslove: nadzora državne granice, granične provere, podizanja nivoa bezbednosti na aerodromima i međunarodnom plovnom putu na rekama Dunav,Tisa i Sava;  suzbijanja prekograničnog kriminala; analize rizika;  kontrole  kretanja  i boravka  stranaca;  suzbijanja trgovine ljudima; azila;  kontrole zakonitosti u radu i  logistike.

Uprava granične policije u skladu sa Zakonom o policiji i na osnovu međunarodnih ugovora, obavlja poslove međunarodne saradnje, učestvuje u pripremi propisa, analiza, izveštaja i informacija za nadležne organe Republike Srbije i druge organe i organizacije.