Дирекција полиције

Служба за криминалистичку аналитику

Служба за криминалистичку аналитику пружа подршку раду организационим јединицама криминалистичке полиције, како у оперативном и обавештајном раду, тако и у изради стратешких анализа и процена.

Послови оперативне аналитике постоје још од 2001. године и тада су се обављали у оквиру тадашњег УБПОК-а, а касније је формирано и самостално Одељење за оперативну аналитику у оквиру Управе криминалистичке полиције, да би почев од 28.12.2013. године прерасло у Службу за криминалистичку аналитику.

Служба за криминалистичку аналитику у свом саставу има:

  1. Одељење за криминалистичко-оперативну и стратешку анализу,
  2. Одељење за координацију рада, евиденције и размену података и
  3. Одељење за софтверску подршку, обуку и развој.

У Служби се обрађују, систематизују и обједињују оперативно-обавештајна сазнања и подаци, врши се њихова анализа, сачињавају пресеци и износе сугестије у циљу планирања оперативних мера и радњи, као и извођења оперативних акција. Врши се анализа финансијских трансакција и токова новца, анализа власничких структура и веза између лица, фирми и група, анализа остварених телефонских комуникација и коришћених базних станица, анализа догађаја и др. Криминалистички аналитичари учествују у свакодневном раду оперативних тимова и заједно са радницима оперативних одељења раде на предметима и обрадама које се односе на сузбијање организованог криминала, корупције, тероризма и екстремизма и активно учествују у реализацијама оперативних обрада.

Служба за криминалистичку аналитику обавља и послове евиденција, координације рада и размене података, који су јако битни у смислу обједињавања и анализе оперативног материјала насталог радом криминалистичке полиције у 27 подручних полицијских управа и координације поступања организационих јединица надлежних за борбу против криминала, тако да не долази до преклапања у раду по предметима оперативног рада и оперативним обрадама.