Дирекција полиције

Управа граничне полиције

Управа граничне полиције као организациона јединица Дирекције полиције у седишту Министарства, је јединствена, централизована и хијерархијски организована на централном, регионалном и локалном нивоу.

 

Организациона структура

 Управа граничне полиције у свом саставу имаследеће организационе јединице:

 • Служба за границу
  • Одељење за граничне провере
  • Одељење за надзор границе и управно поступање у граничним пословима
  • Регионални центар граничне полиције према Хрватској – Нови Сад
  • Регионални центар граничне полиције према Мађарској – Суботица
  • Регионални центар граничне полиције према Румунији – Вршац
  • Регионални центар граничне полиције према Бугарској – Димитровград
  • Регионални центар граничне полиције према Македонији – Прешево
  • Регионални центар граничне полиције према Црној Гори – Прибој
  • Регионални центар граничне полиције према Босни и Херцеговини – Ужице
  • Станица граничне полиције Београд
  • Станица граничне полиције Ниш - Аеродром
  • Станица граничне полиције Краљево
 • Служба за странце
  • Одељење за странце
  • Одељење за прихват и смештај странаца
 • Оперативни центар
 • Одељење за послове прекограничне сарадње и оперативне послове
 • Канцеларијa за азил
 • Одељење за анализу ризика
 • Одељење за сузбијање прекограничног криминала
 • Јединица за спровођење компензаторних мера
 • Одељење за професионалне стандарде и полицијске вештине
 • Одељење за оперативну подршку и опремање

У складу са потребама које се односе на јачање и даље унапређење полицијске сарадње  са свим земљама у непосредном окружењу од стране ове Управе спроводи се низ активности за успостављање и функционисање заједничких контакт служби (центара/ канцеларија) на основу  Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи (Беч 2006)  или билетералних споразума о полицијској сарадњи.

У досадашњем периоду  успостављене су заједничке контакт службе (центри/канцеларије) са суседним земљама, и то:

 • према Македонији - заједнички контакт центар Табановце - Прешево
 • према Бугарској - заједнички контакт центар Калотина - Градина
 • према Мађарско ј- заједнички контакт центар Реске - Хоргош
 • према Хрватској - заједничка контакт служба Бајаково - Батровци
 • према Босни и Херцеговини и Црној Гори - трилатерални заједнички контакт центар Требиње
 • према Румунији - заједничка контакт канцеларија Портиле де Фиер 1 - Ђердап 1

Управа граничне полиције осигурава свакодневну радну повезаност и пуну координацију са регионалним центрима и станицама граничне полиције на терену, као и другим линијама рада у оквиру МУП-а и другим државним органима и институцијама, обављајући послове: надзора државне границе, граничне провере, подизања нивоа безбедности на аеродромима и међународном пловном путу на рекама Дунав,Тиса и Сава;  сузбијања прекограничног криминала; анализе ризика;  контроле  кретања  и боравка  странаца;  сузбијања трговине људима; азила;  контроле законитости у раду и  логистике.

Управа граничне полиције у складу са Законом о полицији и на основу међународних уговора, обавља послове међународне сарадње, учествује у припреми прописа, анализа, извештаја и информација за надлежне органе Републике Србије и друге органе и организације.