Direkcija policije

Operativni centar

Operativni centar je organizaciona jedinica u okviru Direkcije policije.

Operativni centar predstavlja funkcionalno, komandno-operativno, informacijsko i komunikativno središte Ministarstva unutrašnjih poslova i centar praćenja svih bezbednosno-interesantnih aktivnosti u Republici Srbiji. U svom radu, Operativni centar obezbeđuje potpuni kontinuitet rada Ministarstva, svih 365 dana u godini, 24 sata dnevno.

                                   

Ova organizaciona jedinica sarađuje i sa drugim bezbednosnim službama van Ministarstva unutrašnjih poslova (BIA, Vojskom Srbije, MSP...).

Kao komunikacioni i informatički centar, Operativni centar ostvaruje neprekidno praćenje pojava i događaja na teritoriji čitave Republike.

Takođe, u vezi predmetnih događaja preduzima hitne i potrebne mere neophodne za sprečavanje i suzbijanje štetnih posledica koje događaj prouzrokuje, sve do uključivanja u rad nadležnih linija rada Ministarstva. Kroz praćenje bezbednosno interesantnih pojava i događaja koji su po svojoj prirodi raznovrsni i specifični, Operativni centar sarađuje sa svim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova uključujući tu i područne policijske uprave.

U svom radu, Operativni centar stara se o pravilnom postupanju radnika dežurnih službi.

Delikatnost poslova i zadataka Operativnog centra ogleda se i u činjenici da se najveći broj bezbednosno najinteresantnijih događaja dešava u popodnevnim ili noćnim satima, vikendom ili državnim praznicima, odnosno van uobičajenog radnog vremena ostalih organizacionih jedinica Ministarstva, te u skladu sa navedenim, službenici Operativnog centra moraju u dovoljnoj meri poznavati poslove i ostalih linija rada Ministarstva, kako bi na pretnju ili rizik odreagovali hitno  i pravovremeno, uz obaveštavanje nadležnih linija rada o događaju, preduzetim merama, a sve do njihovog daljeg uključivanja u rešavanje bezbednosne pretnje.

Od 2009.godine, Operativni centar smešten je u novoizgrađenoj zgradi u Ulici kneza Miloša broj 101. Ova organizaciona jedinica raspolaže velikom lepezom tehničkih sredstava u okviru kojih su veliki broj televizora velikih dijagonala na kojim se kontinuirano reprodukuju slike velikog broja raspoloživih kamera sa kamernih mesta u koje spadaju granični prelazi, brojne gradske lokacije, autoput kroz Beograd itd. Takođe, ova jedinica poseduje i prostoriju koja ima funkciju Faradejevog kaveza, koja je zaštićena od svakog oblika elektronskog nadzora u kojoj se mogu između ostalog održavati sastanci, ali i drugi specifični poslovi policije.

Komandno-operativni centar u svom sastavu ima:

1.    Odeljenje za dežurstvo Komandno-operativnog centra i koordinaciju rada dežurnih službi i
2.    Odeljenje za organizaciju i unapređenje rada Komandno-operativnog centra, dežurnih službi i pregovaračke poslove.