Дирекција полиције

Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу

Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу (УМОПС) је оперативна управа у Дирекцији полиције, основана 2010. године одлуком Владе Републике Србије. Формирана је  због неопходности да се у складу са европским интеграцијама образује Заједничко тело за реализацију и унапређење међународне оперативне полицијске сарадње у вези са сузбијањем криминала.

Ова оперативна управа у свом саставу има:

1.   Одељење за послове Интерпол-а;
2.   Одељење за послове Европол-а;
3.   Одељење за координацију осталих видова међународне сарадње и
4.   Одељење за оперативно дежурство и обраду података.

 

1. Одељење за послове ИНТЕРПОЛ-а

Одељење за послове ИНТЕРПОЛ-а, односно Национални централни биро ИНТЕРПОЛ-а Београд, као део Управе за међународну оперативну полицијску сарадњу, представља контакт тачку МУП-а за комуникацију између српске и страних полицијских служби путем ИНТЕРПОЛ-овог заштићеног комуникационог канала за размену података од оперативног полицијског значаја.

Основне активности Одељења су:

- расписивање ИНТЕРПОЛ-ових потерница,

- трагање за лицима за којима су расписане међународне потернице страних држава у Србији и трагање за лицима у иностранству за којима су расписане међународне потернице надлежних органа Републике Србије,

- координација и реализација у вези са пословима екстрадиције са страним државама и нашим надлежним органима,

- послови међународне правне помоћи,

- помоћ државама чланицама ИНТЕРПОЛ-а и другим међународним организацијама у вези са истрагама кривичних дела са којима се у везу доводе српски држављани или имају елемент иностраности,

- кооперација са другим домаћим органима који не припадају МУП-у и органима страних државама,

- едукација полицијски службеника, како Одељења, тако и других организационих јединица МУП-а,

- промовисање ИНТЕРПОЛ-а у Републици Србији.

Основне области у којима се остварује сарадња са страним полицијским службама су области криминала, које су најраспрострањеније у Републици Србији и иностранству, као што су:

- кријумчарење и илегална трговина опојним дрогама,

- илегалне миграције,

- тероризам,

- имовински деликти,

- привредни криминал и прање новца,

- високотехнолошки криминал,

- еколошки криминал,

- фалсификовање путних исправа и осталих личних докумената.

2. Одељење за послове ЕВРОПОЛ-а

Одељење за послове ЕВРОПОЛ-а, Управе за међународну оперативну полицијску сарадњу, јесте национална контакт тачка између ЕВРОПОЛ-а, држава чланица ЕУ и трећих страна-оперативних партнера и надлежних националних служби (полиција, царина, Управа за спречавање прања новца и др). Размена информација између ЕВРОПОЛ-а и Националних јединица реализује се путем криптографски заштићене интернет везе СИЕНА.

Сарадња између ЕВРОПОЛ-а, држава чланица ЕУ и трећих страна-оперативних партнера одвија се када расположиви подаци указују на умешаност организованих криминалних група и када су испуњени одређени услови (учешће најмање две државе чланице ЕУ, као и да је кривично дело у надлежности ЕВРОПОЛ-а). Законски оквир за функционисање ЕВРОПОЛ-а Републици Србији је Закон о потврђивању споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије.

Најважније активности Одељење за послове ЕВРОПОЛ-а су: поступање по захтевима ЕВРОПОЛ-а, државама чланица ЕУ и трећих страна-оперативних партнера, достављање захтева и информација националних полицијских јединица и других компетентних органа ЕВРОПОЛ-а, потпора националним експертима при учешћу у ЕВРОПОЛ-овим аналитичким радним фајловима (AWF SOC – Аналитички радни фајл за организовани криминал и AWF CT – Аналитички радни фајл за борбу против тероризма и њиховим припадајућим Фокалним тачкама у складу са потписаним радним аранжманима), координација оперативних активности и координација у оквиру контролисаних испорука и заједничких истражних тимова (JIT), као и унос података у Аналитичке радне фајлове (допринос и унакрсне провере у Фокалним тачкама).