Direkcija policije

Uprava policije

Uprava policije je organizaciona  jedinica  u okviru Direkcije policije u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova koja prati, usmerava, koordinira i nadzire funkcionisanje policije i predlaže mere za unapređenje organizacije policije, metodologije rada policije i bezbednosti u zajednici.

Stara se o spremnosti organizacionih jedinica policije i uniformisanih ovlašćenih službenih lica u područnim policijskim upravama za obavljanje poslova prevencije kriminala, bezbednosne zaštite života, prava, sloboda i imovine građana, javnog reda i drugih poslova policije. Pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova, nalaže mere i vrši kontrolu rada organizacionih jedinica policije.

Organizuje i po potrebi učestvuje u neposrednom obavljanju poslova radi sprečavanja narušavanja i uspostavljanja u većem obimu narušenog javnog reda; pojačanih mera bezbednosti na sportskim priredbama i drugim javnim okupljanjima građana; angažovanja pripadnika interventnih jedinica policije na izvršavanju složenih bezbednosnih zadataka,  spasavanja ljudi u elementarnim nepogodama i drugim vanrednim događajima.

Uprava policije organizuje, prati i koordinira mere prilikom okupljanja građana i održavanja sportskih priredbi i  u skladu sa nacionalnim normama i standardima, vrši razmenu bezbednosnih informacija sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, službama bezbednosti i policijskim organima drugih zemalja.

Ova organizaciona jedinica MUP-a preduzima odgovarajuće mere za popunu jedinica policije, planira i učestvuje u sprovođenju obuke policijskih službenika i učestvuje u planiranju nabavke uniforme, naoružanja i lične i posebne opreme policije.

Takođe, Uprava policije vrši proveru ispunjenosti uslova za sticanje licenci za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti, prati i nadzire obavljanje navedenih poslova, vrši proveru ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja centrima za obuku službenika obezbeđenja i nadzire njihov rad i izdaje legitimacije službenicima obezbeđenja i detektivima.

 Uprava policije u svom sastavu ima:

  • Odeljenje za organizaciju policije, prevenciju i rad policije u zajednici;
  • Odeljenje za javni red i mir i ostale poslove policije;
  • Odeljenje za bezbednost sportskih priredbi – Nacionalni fudbalski informativni centar;
  • Odsek za odbrambene pripreme i pomoćnu policiju;
  • Odeljenje za kontrolu rada policije;
  • Odeljenje za operativno policijske veštine i opremanje policije i
  • Odeljenje za poslove privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti.