Direkcija policije

Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata

 

Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) je organizaciona jedinica u sastavu Direkcije policije.

Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata vrši bezbednosnu zaštitu određenih lica u skladu sa Uredbom o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 72 od 8.10.2010. godine i broj 64 od 24.7.2013. godine):

  • predsednika Republike,
  • predsednika Narodne skupštine,
  • predsednika Vlade,
  • ministra spoljnih poslova,
  • ministra unutrašnjih poslova,
  • direktora policije i
  • stranih državnika nosioca najviših državnih funkcija tokom službenih poseta Republici Srbiji.

Takođe pored navedenih lica, policijski službenici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata bezbednosno štite nosioce najviših pravosudnih funkcija i druge državne funkcionere, u zavisnosti od procene ugroženosti, a po preporuci Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, a izuzetno i nosioce najviših pravosudnih funkcija i druge državne funkcionere, po prestanku funkcije koju su obavljali, ukoliko su bezbednosno štićeni, a sve u zavisnosti od procene ugroženosti i po preporuci Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.

U skladu sa Uredbom, Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata vrši bezbednosnu zaštitu određenih objekata:

- Narodne skupštine;

- Generalnog sekretarijata predsednika Republike;

- Vlade;

- ministarstаva;

- drugih objekata koje koriste određena lica.

Pored navedenih objekata Jedinica je odgovorna i za obezbeđenje diplomatsko konzularnih predstavništva.

U obavljanju poslova bezbednosne zaštite, Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata u okviru svoje nadležnosti planira, organizuje, koordinira i neposredno sprovodi mere bezbednosne zaštite:

- preventivno-bezbednosne mere,

- mere preventivno-tehničke zaštite,

- mere fizičke zaštite,

- mere preventivne medicinske zaštite.

Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata sarađuje sa bezbednosnim službama i Ministarstvom spoljnih poslova, organizacionim jedinicama Ministarstva i područnim policijskim upravama, u pogledu bezbednosne zaštite određenih ličnosti i objekata.

Formirana je 9.4.2003. godine tadašnja Uprava za obezbeđenje (UZO) kao organizaciona jedinica Resora javne bezbednosti MUP-a Republike Srbije (danas Direkcija policije), čime su poslovi bezbednosne zaštite  određenih ličnosti i objekata, iz tri organizacione jedinice različitih državnih organa objedinjeni u jednu  celinu:

            1. Jedinica za obezbeđenje republičkih organa Resora javne bezbednosti MUP-a,

            2. Šesta uprava Resora državne bezbednosti MUP-a i

            3. Prva uprava Saveznog MUP-a.

Uprava za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata 2016. godine promenila je naziv u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i dobila status posebne jedinice.