Direkcija policije

Helikopterska jedinica

 

Helikopterska jedinica (HJ) je posebna jedinica Direkcije policije koja se kroz obavljanje letačkih i drugih aktivnosti neposredno angažuje na poslovima zaštite bezbednosti građana a posebno na otkrivanju i hvatanju terorističkih i kriminalnih grupa i pojedinaca, lišavanja slobode opasnih kriminalaca, uspostavljanje javnog reda i mira kada je narušen u većem obimu, obezbeđivanje skupova i transporta visokog rizika, za vršenje poslova kontrole granice, kontrole saobraćaja, gašenja požara, organizovanje i sprovođenje službe traganje i spasavanje.

Helikopterska jedinica pruža usluge i drugim organima i institucijama. U skladu sa ovlašćenjima vrši i obuku vazduhoplovnog osoblja.

Pružanje usluga i zajednički rad sa organizacionim jedinicama MUP-a

Najveći broj svojih operativno-letačkih zadataka za potrebe Direkcije policije i Ministarstva unutrašnjih poslova HJ obavlja u sadejstvu sa operativnim sastavima Ministarstva:

 • rad sa specijalnom i posebnim jedinicama policije ( transporti, desantiranja, izviđanja...),
 • pružanje pomoći Upravi policije ( obezbeđivanje sportskih manifestacija, traganje, pronalaženje i hvatanje kriminalnih grupa ili pojedinaca, obezbeđivanje skupova visokog rizika...),
 • kontrola i obezbeđenje državne granise u saradnji sa UGP,
 • praćenje i obezbeđivanje VIP transporte i drugih transporta visokog rizika ( u saradnji sa Jedinicom za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata),
 • kontrola drumskog saobraćaja (u saradnji sa USP).

Prevoz ljudi, opreme i sredstava predstavlja osnovnu, najčešću aktivnost HJ.

Prevoženja se vrše za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih državnih organa i intitucija, uključujući i VIP prevoženje.

Traganje i spasavanje se vrši u cilju pronalaženja i spasavanja ugroženih, nestalih (izgubljenih) lica, vozila i vazduhoplova.

Traganje za vazduhoplovom i spasavanje lica se vrši i za potrebe Direktorata civilnog vazduhoplovstva (zakonska i ugovorna obaveza MUP-a).

Ove operacije HJ realizuje primenjujući razrađene metode traganja i koristeći savremenu opremu za traganje i spasavanje.

U saradnji i sadejstvu sa Sektorom za vanredne situacije HJ učestvuje neposredno u operacijama gašenja požara i pruža pomoć drugim učesnicima u gašenju požara.

Zbog potrebe za stalnim podizanjem nivoa obučenosti i neprekidnim usavršavanjem svog letačkog i vazduhoplovno-tehničkog osoblja, helikopterska jedinica je stvorila uslove i kod vazduhopolvnih vlasti Republike Srbije registrovala:

a)  Centar za obuku letačkog osoblja

Centru  za obuku letačkog osoblja „ Helikopterska jedinica MUP Republike Srbije“ Direktorat civilnog vazduhoplovstva je izdao sertifikat br.SRB/ATO- 007

Navedenim sertifikatom Centru su odobrene obuke:

 • Commercijal Pilot Licence – CPL(H) modular
 • Flight Instructor Rating – FI(H)
 • Type rating Bell 206B
 • Type rating  SA 341/ 342
 • Type rating Bell 212
 • Type rating  SK 76 B

b)  Centar za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja

Centru za obuku vazduhoplovno- tehničkog osoblja „ Helikopterska jedinica MUP-a R. S.“  Direktorat civilnog vazduhoplovstva je izdao sertifikat broj  RS.147.0003

Navedenim sertifikatom Centru su odobrene obuke:

Klas/Class

Ovlašćenje/Rating

Organičenja/Limitation

 

 

 

Obuka za tip

Type

B1.3/B1.3

T1

Eurocopter SA 341

B1.3/B1.3

T1

Eurocopter SA 342

B1.3/B1.3

T1

Agusta AB206/Bell 206

B1.3/B1.3

T1

Bell 212/Agusta AB212

B2/B2

T2

Eurocopter SA 341

B2/B2

T2

Eurocopter SA 342

B2/B2

T2

Agusta AB206/Bell 206

B2/B2

T2

Bell 212/Agusta AB212