Direkcija policije

Žandarmerija

 

Žandarmerija  je posebna jedinica policije  u sedištu Direkcije policije.

Žandarmerija se angažuje na predlog rukovodioca organizacione jedinice, po odobrenju direktora policije. Izuzetno, Žandarmerija se prilikom angažovanja koje obuhvata upotrebu jednog ili više odreda u maksimalnom kapacitetu, angažuje na predlog rukovodioca  odgovarajuće organizacione jedinice uz prethodno pribavljeno odobrenje direktora policije i saglasnost ministra unutrašnjih poslova. Predlog za angažovanje sadrži bezbednosnu procenu i plan aktivnosti.

Zadaci Žandarmerije:

 • suzbijanje terorizma (prikupljanje i obrada operativnih saznanja, otkrivanja krivičnih dela terorizma i obezbeđivanje materijalnih dokaza, lišavanje slobode učinilaca krivičnih dela, intervencija u unutrašnjoj odbrani zemlje u cilju razbijanja organizovanih terorističkih grupa, preventivna antiteroristička delatnost);
 • lišavanje slobode članova organizovanih i drugih opasnih kriminalnih grupa i pojedinaca u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama MUP-a;
 • uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu,
 • suzbijanje pobuna u institucijama za izvršenje krivičnih sankcija;
 • obezbeđenje objekata i ličnosti (sedišta stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u zemlji kao i diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu, obezbeđenje objekata od vitalnog bezbednosnog interesa za Republiku Srbiju, posebna obezbeđenja štićenih ličnosti);
 • pružanje pomoći u vanrednim situacijama – spasilačka služba (u slučaju opšte opasnosti, otklanjanje posledica prouzrokovanih elementarnim nepogodama);
 • pružanja pomoći kod nesreća na vodi i kopnu (drumskom, železničkom i aviosaobraćaju);
 • ronilačke i nautičke aktivnosti; pružanje pomoći drugim državnim organima;
 • angažovanja u inostranstvu (u misijama UN);
 • obuku i instruktažu pripadnika struktura bezbednosti.

Unutrašnja organizacija i formacija Žandarmerije više puta se menjala od njenog formiranja.  Trenutno Žandarmerija se sastoji od:

 • Komande Žandarmerije (sedište u Beogradu),
 • Ronilačke jedinice (sedište u Beogradu), u svom sastavu ima ronilački i nautički vod,
 • četiri odreda Žandarmerije: u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu

Odred Žandarmerije, generalno posmatrano, u svom sastavu ima:

 • Komandu Odreda,
 • Specijalističku jedinicu (komanda jedinice, četiri protivteroristička tima, jedan izviđački tim, snajperski tim, tim vodiča službenih pasa i tim za minsko-ekplozivna sredstva),
 • četiri јedinice opšte namene (komanda jedinice, tri voda opšte namene i vod za vatrenu podršku),
 • Jedinicu specijalnih vozila (komanda jedinice, dva voda specijalnih vozila),
 • Odred u Beogradu ima Jedinicu, a ostali odredi po jedan vod za obezbeđenje objekata.

Procena stanja bezbednosti i bezbednosnih pretnji, kao i analiza upotrebe i angažovanja policijskih snaga u prethodnom periodu, ukazali su na potrebu za obrazovanje visokoprofesionalne službe sastavljene od vrhunski obučenih pojedinaca u okviru policijskog sistema koja bi bila obučena, osposobljena i opremljena za različiti dijapazon angažovanja od klasičnih policijskih zadataka do angažovanja koja obuhvataju izvođenje dejstava, mera i radnji vojnog karaktera.

Poštujući tradicionalne vrednosti, stečena iskustva različitih država i njihovih policijskih sistema, ali i uvažavajući promenjene okolnosti i tendencije u  razvoju policije u Srbiji, dana 25. juna 2001. godine u sklopu Resora javne bezbednosti formirana je Žandarmerija kao nova, profesionalna, mobilna manevarska jedinica koja će se angažovati u slučajevima vanrednih događanja iz domena javne bezbednosti.

Tadašnja Vlada SRJ je Žandarmeriju legitimisala kao organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova u čijem su delokrugu poslovi koji se odnose na organizovanje i izvršavanje najsloženijih zadataka iz domena odbrane od terorizma.

Godine 2005. donet je Zakon o policiji, kojim je ukinut dotadašnji Resor javne bezbednosti, a umesto njega je formirana Direkcija policije, u čijem se sedištu, između ostalih organizacionih jedinica, nalazila i Žandarmerija.