Дирекција полиције

Одељење за опсервацију и документовање

Одељење за опсервацију и документовање даје подршку другим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова у домену специјалних истражних метода и радњи у циљу прикупљања доказа.