Дирекција полиције

Одсек за унапређење послова превенције криминала

Одсек за унапређење послова превенције криминала као ужа организациона јединица ради у саставу Начелства Управе криминалистичке полиције и у сарадњи са линијама рада Управе непосредно учествује у унапређењу за квалитетан и успешан рад у условима примене савремених метода и средстава на сузбијању и превенцији криминалитета. Прати тенденције и појавне облике криминалитета у циљу унапређења превенције криминалитета. По налогу начелника Управе  и захтева линија рада, а у оквиру својих компетенција  обавља и друге послове из делокруга рада Управе криминалистичке полиције.