Дирекција полиције

Служба за превенцију наркоманије и сузбијање кријумчарења наркотика

Служба за превенцију наркоманије и сузбијање кријумчарења наркотика оформљена је крајем 2013. године, у оквиру Управе криминалистичке полиције Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, као кључна организациона јединица која обавља послове сузбијања кријумчарења наркотика, превенције злоупотребе дрога и координације свих активности усмерених на борбу против дрога на територији Републике Србије. Службу чине три одељења, два задужена за репресивне активности и једно за превентивну делатност. Акционим планом за Поглавље 24, Служба је одређена за једног од носилаца унапређења националних капацитета за борбу против дрога у оквиру Министарства унутрашњих послова.

С обзиром на то да покрива и превентивну и репресивну страну борбе против наркотика, Служба поред овлашћења да као примарна организациона јединица спроводи проактивне истрага у циљу супротстављања недозвољеном промету свих врста наркотика и прекурсора на територији читаве државе, има и мандат да имплементира стратешке пројекте који се тичу превенције злоупотребе дрога. Оквир Службе такође обухвата надзор над свим истражним радњама усмереним на сузбијање наркотика, које спроводе подручне полицијске управе (заједно са надлежним тужиоцима), а све у циљу успостављања и одржања еквивалентне праксе и методологије за борбу против наркотика на целој територији државе, као и ширење примера најбоље праксе у превенцији криминала везаног за злоупотребу дрога.

На националном нивоу, Служба развија одличну сарадњу са Министарством правде, канцеларијом Тужилаштва, Министарством здравља, Канцеларијом за борбу против дрога, Управом царине, као и другим релевантним институцијама.

На међународном нивоу, Служба остварује сарадњу са бројним државама и организацијама, укључујући и Интерпол, Европол, Eврojust, UNODC, SELEC, ICITAP и другим.

Коначно, Служба улаже напоре ради унапређења централизованог и стандардизованог система вођења евиденција и прикупљања статистичких података из свог делокруга рада.