Dokumenti

Nacrti zakona

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom DNK registru (Word , PDF)

 • Obrazloženje Nacrta zakona (Word, PDF)
 • Zaklјučak (PDF)
 • Pregled odredaba zakona o nacionalnom dnk registru  koje se menjaju i dopunjuju (Word, PDF)
 • Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom DNK registru (Word, PDF)

 

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara (Word, PDF)

 • Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara (Word, PDF)
 • Zaključak (PDF)

 

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima (Word, PDF)

 • Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima (Word, PDF)
 • Zaključak (PDF)

* * *

Svi zainteresovani mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije za unapređenje tekstova Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima, najkasnije do 10. 02. 2020. godine, putem elektronske pošte na adresu: svs@mup.gov.rs ili na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

 

Javna rasprava o Nacrtima zakona o izmenama i dopunama zakona u oblasti zaštite od požara

 

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o oružju i municiji (Word, PDF)

 • Obrazloženje Nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o oružju i municiji (Word,PDF)
 • Pregled odredba zakona o oružju i municiji koje se menjaju odnosno dopunjuju (Word, PDF)
 • Zaključak Vlade (PDF)
 • Program javne rasprave (PDF)
 • Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi (PDF)

* * *

 "Svi zainteresovani mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, u periodu od 3. do 24. 06. 2021. godine, putem elektronske pošte na adresu: weapons@mup.gov.rs ili redovnom poštom na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2"


Predlozi pravilnika

Ministarstvo unutrašnjih poslova je pripremilo tekst Predloga pravilnika o bližim uslovima za obavlјanje poslova organizovanja zaštite od požara kao i Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizovanju zaštite od požara prema kategorijama ugroženosti od požara.

Svi zainteresovani mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije za unapređenje tekstova napred navedenih podzakonskih akata, najkasnije do 31. 01. 2020. godine, putem elektronske pošte na adresu: svs@mup.gov.rs ili na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

 • Predlog pravilnika o bližim uslovima za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara (Word, PDF)
 • Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizovanju zaštite od požara prema kategorijama ugroženosti od požara (Word, PDF)