Dokumenti

Katalog zbirki podataka o ličnosti

Centralni registar zbirki podataka, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti je jedinstvena evidencija zbirki podataka koje uspostavljaju svi rukovaoci koji obrađuju podatke o ličnosti u Republici Srbiji, a uspostavlja ga i vodi Poverenik za informacije od javnog zanačaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svrha Centralnog registra je da se svako lice upozna sa obradom podataka o ličnosti. Centralni registar predstavlja nastavak vođenja evidencija o obradi podataka o ličnosti, koje rukovaoci obrazuju na osnovu izričite obaveze iz čl. 48. Zakona o zaštiti podataka i Uredbe o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti.

U Centralni registar  upisuju se i namere rukovaoca da vrše obradu podataka o ličnosti i uspostavljaju zbirke podataka (čl.49.Zakona).

 

Katalog zbirki podataka o ličnosti