Dokumenti

Međunarodni sporazumi

 1. Sporazumi o readmisiji
 2. Albanija - Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma
 3. Albanija - Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola
 4. Albanija - Sporazum o uzajamnom putovanju državlјana
 5. Azerbejdžan - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 6. Azerbejdžan - Sporazum o saradnji u oblasti vanrednih situacija
 7. Belgija - Sporazum o policijskoj saradnji
 8. Belorusija - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 9. Bosna i Hercegovina - Sporazum o određivanju graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 10. Bosna i Hercegovina - Sporazum o policijskoj saradnji
 11. Bosna i Hercegovina - Sporazum o pograničnom saobraćaju između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 12. Bosna i Hercegovina - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
 13. BSEC - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala, naročito njegovih organizovanih oblika
 14. Bugarska - Sporazum o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine
 15. Bugarska - Sporazum o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito - Salaš
 16. Bugarska - Sporazum o otvaranju graničnog prelaza Petačinci-Bankja
 17. Bugarska - Sporazum o policijskoj saradnji
 18. CEPOL - Zakon o potvrđivanju radnog aranžmana sa agencijom Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)
 19. Crna Gora - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
 20. Crna Gora - Sporazum o policijskoj saradnji
 21. Crna Gora- Sporazum o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka -Ranče
 22. Crna Gora- Sporazum o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolјe-Vrbnica-Bijelo Polјe
 23. Crna Gora- Sporazum o određivanju -otvaranju medjunarodnog drumskog graničnog prelaza Špilјani- Dračenovac
 24. Crna Gora- Sporazum o otvaranju graničnog prelaza za pogranični saobraćaj Godovo- Vuča
 25. Crna Gora- Sporazum o otvaranju graničnog prelaza za pogranični saobraćaj Granice-Čemerno
 26. Crna Gora- Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 27. Crna Gora-Sporazum o određivanju - otvaranju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Gostun-Dobrakovo
 28. Evropol - Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji
 29. Francuska - Sporazum o policijskoj saradnji
 30. Grčka - Sporazum o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola
 31. Hrvatska - Sporazum o policijskoj saradnji
 32. Hrvatska - Sporazum o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
 33. Hrvatska - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
 34. Italija - Sporazum o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola
 35. Izrael - Sporazum o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci, terorizma
 36. JIE - Konvencija i centru za sprovođenje zakona u JIE (SELEC)
 37. JIE - Konvencija o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi
 38. JIE - Memorandum o razumevanju o institucionalnom okviru inicijative za prevenciju i premnost u slučaju katastrofa
 39. JIE - Sporazum o policijskoj saradnji u jugoistočnoje Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima
 40. Kazahstan - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 41. Litvanija - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 42. Mađarska - Sporazum o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 43. Mađarska - Sporazum o izmenama i dopunama Sporazuma o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 44. Mađarska - Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa
 45. Nemačka - Sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti
 46. Polјska - Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala
 47. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Golubac - Nova Moldova
 48. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Jaša Tomić - Fenj
 49. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Nakovo- Lunga
 50. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vračev Gaj - Sokol
 51. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vrbica - Valkanj
 52. Rusija - Sporazum o saradnji u oblasti humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama, sprečavanja elementarnih nepogoda
 53. Rusija - Sporazum o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 54. Rusija - Sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju sa Federalnom službom obezbeđenja
 55. Severna Makedonija - Sporazum i protokol o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
 56. Severna Makedonija - Sporazum o policijskoj saradnji
 57. Severna Makedonija - Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola
 58. Severna Makedonija - Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 59. Severna Makedonija - Sporazum o uslovima putovanja državlјana dve zemlјe
 60. Severna Makedonija - Sporazum o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo - Tabanovce
 61. Slovačka - Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama
 62. Slovenija - Sporazum o policijskoj saradnji
 63. Slovenija - Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa
 64. Španija-Sporazum o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola
 65. Španija - Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala
 66. Švedska- Sporazum o saradnji u oblasti sprovođenja zakona
 67. Turska - Sporazum o saradnji u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala
 68. BSEC - Sporazum o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe
 69. Bugarska - Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa
 70. Češka - Sporazum o policijskoj saradnji
 71. EU - Sporazum o saradnji u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu
 72. Evropol - Sporazum o izmeni sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji
 73. ICDO - Ustav međunarodne organizacije za civilnu zaštitu
 74. SAD - Memorandum o razumevanju o unapređenju saradnje u cilјu sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija
 75. Tunis - Sporazum o zameni i korišćenju vozačkih dozvola