Финансије

Име конкурса Датум објављивања
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 13.04.2021. године.
Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2021. години 08.04.2021. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГРАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Стоматолог I у Одсеку за здравствену превенцију, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду, Сектор за људске ресурсе - 1 (један) извршилац, утврђено под редним бројем 08.8.1.3 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова 08.04.2021. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 1400 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 24.03.2021. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2021. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 19.03.2021. године.
ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2021. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 19.03.2021. године.
Одлука о обустави трећег круга поступка: Отуђење покретних ствари - расходованих моторних возила Министарства унутрашњих послова, 07.8 број 404-1397/19 11.02.2021. године.
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА – МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ВИДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА 22.01.2021. године.
Интерни конкурс за попуњавање положаја: Секретар Министарства у Министарству унутрашњих пословa 29.12.2020. године.
Јавни оглас - Отуђују се покретне ствари – расходована моторна возила Министарства унутрашњих послова – путем прикупљања писмених понуда 24.12.2020. године.
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА 11.12.2020. године.
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2020.ГОДИНИ А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 30.11.2020. године.
ОДЛУКA О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2020. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 10.11.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2020. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 10.11.2020. године.
Kонкурс за попуну упражњених места на докторским академским студијама у школској 2020/2021. години 29.10.2020. године.
Kонкурс за попуну упражњених места за упис на академске студије другог степена у школској 2020/2021. години 29.10.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 30.10.2020. године.
JAВНИ КOНКУРС ЗA ПOПУЊAВAЊE ИЗВРШИЛAЧКOГ РAДНOГ MEСTA ПOЛИЦИJСКOГ СЛУЖБEНИКA Oргaн у кoмe сe пoпуњaвajу рaднa мeстa: Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa, Сeктoр зa људскe рeсурсe, Цeнтaр зa пoлициjску oбуку. 28.10.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 28.10.2020. године.
РАНГ ЛИСТА ЗА КУПОВИНУ 1 СТАНА У РУМИ ИЗГРАЂЕНОГ СРЕДСТВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП-а 09.10.2020. године.