Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника - Главни службеник за односе са јавношћу у полицијској управи, Биро начелника Полицијске управе за град Београд, Полицијска управа за град Београд – 1 (један) извршилац 10.01.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника, Oрган у коме се попуњава радно место: Mинистарство унутрашњих послова, Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, Нови Београд, Радно место које се попуњава:Интерни ревизор I у Служби интерне ревизије – 1 (један) извршилац 06.01.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Ваздухопловни механичар IRE - особље за обезбеђивање континуиране пловидбености - члан посаде, Ваздухопловна техника, Хеликоптерска јединица, Дирекција полиције 30.12.2021. године.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ РАСХОДОВАНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА – МОТОРНИХ ВОЗИЛА, ПУТЕМ ПРОДАЈЕ У ВИДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА ИЗ ОБЈЕКАТА ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И СЕДИШТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Број поступка: 07 број: 7276/ 21 21.12.2021. године.
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ Отуђења расходованих превозних средстава – моторних возила путем продаје у виду секундарних сировина, из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 7276 /21 21.12.2021. године.
Одлуку о закључењу уговора: Откуп секундарних сировина које настају у редовном пословању МУП-а, 07 број: 3931/21 од 03.12.2021. године 10.12.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Официр саобраћајне полиције за саобраћајно - техничке послове у подручним полицијским управама, Одсек за саобраћајно – техничке послове, Одељење саобраћајне полиције, Полицијска управа у Сремској Митровици 08.12.2021. године.
Конкурсна документација за откуп секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта министарства унутрашњих послова, обликована по партијама 03.11.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника- - технички секретар у Центру за специјалистичку обуку и усавршавање полиције, Центар за полицијску обуку, Сектор за људске ресурсе (1 извршилац) 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Службеник за оперативно-техничке послове I, Група за људске ресурсе Полицијске управе у Пријепољу, Сектор за људске ресурсе 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Виши службеник за радне односе I, Група за људске ресурсе Полицијске управе у Пријепољу, Сектор за људске ресурсе 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Главни службеник за радно-правно заступање I у Одсеку за радно-правно заступање, Одељење за управно-правне послове и послове радно-правног заступања 27.09.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа за град Београд, Полицијска станица Гроцка, Полицијска испостава Калуђерица 08.09.2021. године.
Отпадно јестиво уље 07 број-2926/21 01.09.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе; Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, Нови Београд 11.08.2021. године.
Kонкурсна документација за откуп секундарних сировина - отпадног јестивог уља из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 02.08.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Главни службеник за радне односе I , Одељење за људске ресурсе Полицијске управе у Новом Саду, Сектор за људске ресурсе 18.06.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Место рада: Полицијска станица Владимирци 10.06.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Место рада: Полицијска станица Бачка Топола 10.06.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова 09.06.2021. године.