Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника -службеник за управљање персоналним досијеима, Одсек за радне односе, Одељење за радно – правне послове 04.06.2021. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - Помоћник министра – начелник Сектора за људске ресурсе у Министарству унутрашњих послова 02.06.2021. године.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 20.05.2021. године.
Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2021. години, а које реализују удружења 10.05.2021. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 300 ПОЛАЗНИКА НА ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА 10.05.2021. године.
Одлуку о закључену уговора: Отуђење расходованих превозних средстава - моторних возила Министарства унутрашњих послова путем продаје у виду секундарних сировина 14.04.2021. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 13.04.2021. године.
Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2021. години 08.04.2021. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГРАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Стоматолог I у Одсеку за здравствену превенцију, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду, Сектор за људске ресурсе - 1 (један) извршилац, утврђено под редним бројем 08.8.1.3 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова 08.04.2021. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 1400 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 24.03.2021. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2021. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 19.03.2021. године.
ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2021. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 19.03.2021. године.
Одлука о обустави трећег круга поступка: Отуђење покретних ствари - расходованих моторних возила Министарства унутрашњих послова, 07.8 број 404-1397/19 11.02.2021. године.
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА – МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ВИДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА 22.01.2021. године.
Интерни конкурс за попуњавање положаја: Секретар Министарства у Министарству унутрашњих пословa 29.12.2020. године.
Јавни оглас - Отуђују се покретне ствари – расходована моторна возила Министарства унутрашњих послова – путем прикупљања писмених понуда 24.12.2020. године.
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА 11.12.2020. године.
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2020.ГОДИНИ А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 30.11.2020. године.
ОДЛУКA О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2020. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 10.11.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2020. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 10.11.2020. године.