Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI-Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu, u školskoj 2022/2023. godini, raspisuje konkurs 21.09.2022. godine.
KONKURS ZA UPIS NA AKADEMSKE STUDIJE DRUGOG STEPENA, U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI-Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu, u školskoj 2022/2023. godini, raspisuje konkurs 21.09.2022. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo unutrašnjih poslova Radno mesto koje se popunjava: službenik za stručno - operativne i policijsko - analitičke poslove, Odelјenje za stručno - operativne i policijsko analitičke poslove -3 (tri) izvršioca 08.09.2022. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Cektor za materijalno - finansijske poslove 12.08.2022. godine.
Javni konkurs za popunјavanјe izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika - viši službenik za finansijske poslove I u Odseku za obračun zarada, naknada i ostalih ličnih primanja, Odelјenje za finansijsko-računovodstvene poslove i budžet (1 izvršilac) 22.07.2022. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje 12.07.2022. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje 07.07.2022. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za lјudske resurse 06.07.2022. godine.
Javni konkurs za popunјavanјe izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika - šef kuhinje u Restoranu u Beogradu, Grupa za organizovanje ishrane Beograd, Odsek za organizovanje ishrane, Odelјenje za organizovanje ishrane i smeštaja, Sektor za materijalno – finansijske poslove - 1(jedan) izvršilac 28.06.2022. godine.
Javni konkurs za popunјavanјe izvršilačkog radnog mesta policijskih službenika - šef restorana u Restoranu u Beogradu, Grupa za organizovanje ishrane Beograd, Odsek za organizovanje ishrane, Odelјenje za organizovanje ishrane i smeštaja, Sektor za materijalno - finansijske poslove (4 izvršioca) 02.06.2022. godine.
INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA Organ u kome se popunjava položaj: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Beograd Položaj koji se popunjava: Pomoćnik ministra – načelnik Sektora za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova 24.05.2022. godine.
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma: Otpadni papir koji nastaje u redovnom poslovanju MUP-a 07 broj: 1902/22 od 18, maja 2022. godine 23.05.2022. godine.
Konkurs za upis 780 polaznika u centar za osnovnu policijsku obuku 23.05.2022. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava za upravne poslove 17.05.2022. godine.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA - OTPADNOG PAPIRA – koji nastaje u redovnom poslovanju MUP-a 20.04.2022. godine.
Odluka o izboru programa kojom se dodelјuju sredstva za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. godini 18.04.2022. godine.
Odluka o obustavi postupka: Otuđenje putem prodaje pokretne stvari za posebne namene - helikoptera tipa BELL 206B-3, 07 broj: 2963/20-13 14.04.2022. godine.
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2022/2023. godini 28.03.2022. godine.
Javni konkurs za popunјavanјe izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika - magacioner u Logistici, Helikopterska jedinica (1 izvršilac) 23.03.2022. godine.
Konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica 22.03.2022. godine.