Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Главни службеник за психолошку превенцију (1), Главни службеник за психолошку селекцију (1), Главни службеник за психолошка истраживања и едукацију (1) 12.04.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Доктор медицине за здравствену превенцију (2) и лице за безбедност и здравље на раду (1) 27.03.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Главни службеник за психолошку превенцију (1) 27.03.2019. године.
Конкурс за упис 200 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица 25.03.2019. године.
Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2019/2020. години 18.03.2019. године.
ИЗЈАВА 2 - за куповину станова под повољнијим условима 11.03.2019. године.
ИЗЈАВА 1 - за куповину станова под повољнијим условима 11.03.2019. године.
ОДЛУКА о испуњености услова за куповину станова под повољнијим условима 11.03.2019. године.
ЈАВНИ ПОЗИВ зa yчeшћe y пocтупку ocтвapивaња пpaвa нa куповину cтaнoвa пoд повољнијим условима из пројекта државне станоградње у Нишу и у Врању 11.03.2019. године.
ПОСТУПAК ОТКУПА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА-Отпадни папир који настаје у редовном пословању МУП-а 26.02.2019. године.
Конкурс за пријем 400 кандидата на основну полицијску обуку за потребе ПУ за град Београд 14.02.2019. године.

Конкурс за упис на докторске академске студије Криминалистичко-полицијскe академијe, у школској 2018/2019. години

10.10.2018. године.

Конкурс за упис на академске студије другог степена Криминалистичко-полицијске академије, у школској 2018/2019. години

10.10.2018. године.
Предлог листе реда првенства 02/3 број 360-42/18-7 од 31.5.2018. године, по Огласу број 360-157/16-10 од 14.10.2016. године за решавање стамбених потреба давањем у закуп на одређено време једног стана у Србобрану 29.06.2018. године.
Конкурс за упис полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица 20.06.2018. године.
Конкурс за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку – ППУ 20.06.2018. године.
Конкурс за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку – ПУ за град Београд 20.06.2018. године.
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА - КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 15.05.2018. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РУКОВОДЕЋЕГ РАДНОГ МЕСТА-Заменик начелника Одељења за медије и комуникације у Кабинету министра, 1 (један) извршилац, статус „ПД“ 16.03.2018. године.
Одлука по приговору Миливоја Величковића из Бора на првостепене одлуке по Огласу број 360-583/10--9 од 5.11.2010. године, за давање у закуп на одређено време пет станова у Бору, датум објављивања 5.2.2018. године 05.02.2018. године.
Прва<...678910>Последња