Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Одлука о избору програма којом се додељују средства за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години 18.04.2022. године.
Одлука о обустави поступка: Отуђење путем продаје покретне ствари за посебне намене - хеликоптера типа BELL 206B-3, 07 број: 2963/20-13 14.04.2022. године.
Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду објавио је конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години 28.03.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - магационер у Логистици, Хеликоптерска јединица (1 извршилац) 23.03.2022. године.
Kонкурс за упис 300 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица 22.03.2022. године.
Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години, а које реализују удружења 10.03.2022. године.
Одлукa о обустави поступка: Отуђење расходованих превозних средстава - моторних возила, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова, 07 број: 7276/21 од 18. фебруара 2022. године 03.03.2022. године.
К О Н К У Р С за пријем кандидата из грађанства у Војну академију Универзитета одбране у Београду, Министарства одбране за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије у школској 2022/2023. години 02.03.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - технички секретар у Одељењу за организовање исхране и смештаја, Сектор за материјално - финансисјке послова (1 извршилац) 01.03.2022. године.
Одлука о поступку доделе и контроле коришћења бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години, а које реализују удружења 18.02.2022. године.
Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години, а које реализују удружења 18.02.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Главни службеник за урбанистичко – правне послове I у Одсеку за електро – енергетске и телекомуникационо сигналне инсталације, Одељење за изградњу и одржавање објеката и опреме, Сектор за материјално – финансијске послове, (1 извршилац) 08.02.2022. године.
P U B L I C I N V I T A T I O N FOR SUBMISSION OF CLOSED WRITTEN BIDS IN THE PROCEDURE OF SALE OF THE BELL 206B-3 HELICOPTER 17.01.2022. године.
ЈАВНИ ОГЛАС ПРОДАЈА ХЕЛИКОПТЕРА ТИПА BELL 206B-3 – ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 17.01.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника - Главни службеник за односе са јавношћу у полицијској управи, Биро начелника Полицијске управе за град Београд, Полицијска управа за град Београд – 1 (један) извршилац 10.01.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника, Oрган у коме се попуњава радно место: Mинистарство унутрашњих послова, Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, Нови Београд, Радно место које се попуњава:Интерни ревизор I у Служби интерне ревизије – 1 (један) извршилац 06.01.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Ваздухопловни механичар IRE - особље за обезбеђивање континуиране пловидбености - члан посаде, Ваздухопловна техника, Хеликоптерска јединица, Дирекција полиције 30.12.2021. године.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ РАСХОДОВАНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА – МОТОРНИХ ВОЗИЛА, ПУТЕМ ПРОДАЈЕ У ВИДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА ИЗ ОБЈЕКАТА ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И СЕДИШТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Број поступка: 07 број: 7276/ 21 21.12.2021. године.
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ Отуђења расходованих превозних средстава – моторних возила путем продаје у виду секундарних сировина, из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 7276 /21 21.12.2021. године.
Одлуку о закључењу уговора: Откуп секундарних сировина које настају у редовном пословању МУП-а, 07 број: 3931/21 од 03.12.2021. године 10.12.2021. године.