Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места полицијских службеника: Главни службеник за социјални рад и социјалну политику у Јединици за заштиту, Полицијски психолог у Јединици за заштиту 07.06.2019. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 06.06.2019. године.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Зa ОТКУП СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА којe настају у редовном пословању МУП-а ИЗ ОБЈЕКАТА ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И СЕДИШТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 24.05.2019. године.
Конкурс за похађање селекционе обуке за сај ради попуне радног места „специјалац“ у специјалној антитерористичкој јединици 24.05.2019. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Главни службеник за психолошку превенцију I у Одељењу за људске ресурсе у Полицијској управи у Новом Саду у Сектору за људске ресурсе 17.05.2019. године.
Поступак откупа секундарних сировина - ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА - из објеката полицијских управа и седишта МУП-а 23.05.2019. године.
Јавни позив за учешће у поступку остваривања права на куповину станова под повољнијим условима из пројекта државне станоградње у Краљеву и Крагујевцу 13.05.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Главни службеник за психолошку превенцију I у Групи за људске ресурсе ПУ Јагодина, Сектор за људске ресурсе, утврђено под редним бројем 08.16.4 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова – 1 (један) извршилац 03.05.2019. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника: Преводилац I, Одељење за послове протокола, Кабинет министра, утврђено под редним бројем 01.3.5 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова – 1 (један) извршилац 25.04.2019. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника:Главни службеник за психолошку превенцију I у Групи за људске ресурсе ПУ Краљево, Сектор за људске ресурсе, утврђено под редним бројем 08.19.5 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова – 1 (један) извршилац 23.04.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Главни службеник за психолошку превенцију (1), Главни службеник за психолошку селекцију (1), Главни службеник за психолошка истраживања и едукацију (1) 12.04.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Доктор медицине за здравствену превенцију (2) и лице за безбедност и здравље на раду (1) 27.03.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Главни службеник за психолошку превенцију (1) 27.03.2019. године.
Конкурс за упис 200 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица 25.03.2019. године.
Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2019/2020. години 18.03.2019. године.
ИЗЈАВА 2 - за куповину станова под повољнијим условима 11.03.2019. године.
ИЗЈАВА 1 - за куповину станова под повољнијим условима 11.03.2019. године.
ОДЛУКА о испуњености услова за куповину станова под повољнијим условима 11.03.2019. године.
ЈАВНИ ПОЗИВ зa yчeшћe y пocтупку ocтвapивaња пpaвa нa куповину cтaнoвa пoд повољнијим условима из пројекта државне станоградње у Нишу и у Врању 11.03.2019. године.
ПОСТУПAК ОТКУПА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА-Отпадни папир који настаје у редовном пословању МУП-а 26.02.2019. године.
Прва<...678910>Последња