Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години - КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ у Београду, у школској 2023/2024. години, објављује конкурс 27.03.2023. године.
ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ отуђења опасног отпада који настаје у редовном пословању МУП-а, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 1084/23 09.03.2023. године.
Одлукa обустави поступка: Отуђење опасног отпада који настаје у редовном пословању МУП-а путем продаје у виду секундарних сировина, из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 404-20-5/23 06.03.2023. године.
К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије 02.03.2023. године.
Питања и одговори у вези Јавног позива за достављање понуда у поступку отуђења опасног отпада, који настаје у редовном пословању МУП-а путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 404-20-5/23 13.02.2023. године.
ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за достављање понуда у поступку отуђења опасног отпада који настаје у редовном пословању МУП-а, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова, 07 број: 404-20-5/23 04.02.2023. године.
Одлукa о додели уговора у потупку отуђења расходованих превозних средстава - моторних возила путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 3407/22-6 30.12.2022. године.
ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ расходованих превозних средстава – моторних возила, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 02.12.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције Место рада: Управа криминалистичке полиције, Служба за криминалистичко - обавештајни рад, Одељење за прикупљање и анализу података - Београд. 21.10.2022. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjурадна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе Место рада: Београд Радна места које се попуњавају: доктор медицине за здравствену превенцију I у Одељењу за здравље запослених и безбедност на раду: 13.10.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - тренер за област права, Одсек за област опште теме о раду полиције Центар за основну полицијску обуку Центар за полицијску обуку 07.10.2022. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције Место рада: Управа криминалистичке полиције, Служба за криминалистичко - обавештајни рад 04.10.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника; Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе Радно место које се попуњава: медицински техничар, Одсек за здравствену превенцију 27.09.2022. године.
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ-Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2022/2023. години, расписује конкурс 21.09.2022. године.
КОНКУРС ЗА УПИС НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА, У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ-Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2022/2023. години, расписује конкурс 21.09.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова Радно место које се попуњава: службеник за стручно - оперативне и полицијско - аналитичке послове, Одељење за стручно - оперативне и полицијско аналитичке послове -3 (три) извршиоца 08.09.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника Oрган у коме се попуњава радно место: Mинистарство унутрашњих послова, Cектор за материјално - финансијске послове 12.08.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - виши службеник за финансијске послове I у Одсеку за обрачун зарада, накнада и осталих личних примања, Одељење за финансијско-рачуноводствене послове и буџет (1 извршилац) 22.07.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњава раднo местo: Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање 12.07.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњава раднo местo: Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање 07.07.2022. године.