Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Jавни позив за достављање понуда и Конкурснa документацијa у поступку отуђења расходованих превозних средстава - моторних возила, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 06 број: 140/23 29.05.2023. године.
Одлукa о додели уговора у поступку отуђења опасног отпада који настаје у редовном псоловању МУП-а, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 2452/23 12.05.2023. године.
Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписало је конкурс за пријем кандидата из грађанства у Војну академију Министарства одбране за потребе Хеликоптерске јединице МУП-а. Конкурс је отворен од 24. априла до 07. маја 2023. године, а у школској 2023/2024. години примају се три кадета на студијски програм Основне академске студије Војно ваздухопловство. 24.04.2023. године.
Позив за достављање понуда у поступку отуђења опасног отпада који настаје у редовном пословању МУП-а, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта министарства унутрашњих послова, 07 Број: 2452/23 24.04.2023. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 210 УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА „ЈАКОВ НЕНАДОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ 03.04.2023. године.
Одлукa o обустави поступка: Отуђење опасног отпада који настаје у редовном пословању МУП-а путем продаје у виду секундарних сировина, из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 404-1084/23 30.03.2023. године.
Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години - КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ у Београду, у школској 2023/2024. години, објављује конкурс 27.03.2023. године.
ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ отуђења опасног отпада који настаје у редовном пословању МУП-а, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 1084/23 09.03.2023. године.
Одлукa обустави поступка: Отуђење опасног отпада који настаје у редовном пословању МУП-а путем продаје у виду секундарних сировина, из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 404-20-5/23 06.03.2023. године.
К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије 02.03.2023. године.
Питања и одговори у вези Јавног позива за достављање понуда у поступку отуђења опасног отпада, који настаје у редовном пословању МУП-а путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 404-20-5/23 13.02.2023. године.
ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за достављање понуда у поступку отуђења опасног отпада који настаје у редовном пословању МУП-а, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова, 07 број: 404-20-5/23 04.02.2023. године.
Одлукa о додели уговора у потупку отуђења расходованих превозних средстава - моторних возила путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 3407/22-6 30.12.2022. године.
ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ расходованих превозних средстава – моторних возила, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 02.12.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције Место рада: Управа криминалистичке полиције, Служба за криминалистичко - обавештајни рад, Одељење за прикупљање и анализу података - Београд. 21.10.2022. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjурадна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе Место рада: Београд Радна места које се попуњавају: доктор медицине за здравствену превенцију I у Одељењу за здравље запослених и безбедност на раду: 13.10.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - тренер за област права, Одсек за област опште теме о раду полиције Центар за основну полицијску обуку Центар за полицијску обуку 07.10.2022. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције Место рада: Управа криминалистичке полиције, Служба за криминалистичко - обавештајни рад 04.10.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника; Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе Радно место које се попуњава: медицински техничар, Одсек за здравствену превенцију 27.09.2022. године.
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ-Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2022/2023. години, расписује конкурс 21.09.2022. године.