Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Odluka o davanju na privremeno korišćenje jednog stana u Boru, po Oglasu broj 360-583/10-9 od 05.11.2010. godine - Veličković Milivoje 02.11.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Boru, po Oglasu broj 360-583/10-9 od 05.11.2010. godine - Grujić Perica 02.11.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Boru, po Oglasu broj 360-583/10-9 od 05.11.2010. godine - Dubljević Boško 02.11.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Boru, po Oglasu broj 360-583/10-9 od 05.11.2010. godine - Ognjanović Milovan 02.11.2016. godine.
Javni konkurs za popunjavanje položaja pomoćnik ministra – načelnik Sektora za ljudske resurse u Ministarstvu unutrašnjih poslova 26.10.2016. godine.

Konkurs za upis studenata na akademske studije drugog stepena na Kriminalističko - policijskoj akademiji, u školskoj 2016/17. godini

Prijava na konkurs - master studije

Prijava na konkurs - specijalističke studije

05.10.2016. godine.
Oglas broj 360-132/16-4 od 20.06.2016. godine za davanje u zakup na određeno vreme jednog stana u Gadžinom Hanu 07.10.2016. godine.
KONKURS za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Kriminalističko - policijske akademije, u školskoj 2016/17. godini - DRUGI KRUG 15.09.2016. godine.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA POLICIJE

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA POLICIJE - IZJAVA

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA POLICIJE - PRIJAVA

02.09.2016. godine.
Konačna lista reda prvenstva po Oglasu broj 360-95/14-5 od 25.12.2014. godine za davanje u zakup na određeno vreme 2 stana u Kraljevu, datum objavljivanja 31.8.2016. godine. 31.08.2016. godine.
Konačna lista reda prvenstva po Oglasu broj 360-583/10-9 od 5.11.2010. godine, za davanje u zakup na određeno vreme pet stanova u Boru 24.08.2016. godine.
Oglas broj 360-123/15-6 od 16.11.2015. godine za davanje u zakup na određeno vreme jednog stana u Topoli 20.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-123/15-7 od 16.11.2015. godine - Popović Zoran 19.07.2016. godine.
Odluka kojom se utvrđuje da Predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Novom Bečeju predstavlja Konačnu listu reda prvenstva 19.07.2016. godine.
Odluka - Konačna lista reda prvenstva - davanje u zakup na određeno vreme osam stanova u Srbobranu 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Tomčić Milorad 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Paroški Goran 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Samardžija Stojan 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Mažić Jovica 14.07.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-95/14-4 od 25.12.2014. godine - Karadžić Dušan 14.07.2016. godine.
Prva<...678910>Poslednja