Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
KONKURS ZA UPIS 1060 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU 21.05.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika- Službenik za službene značke i službene legitimacije, Odsek za plate i beneficije, Odelјenje za lјudske resurse Policijske uprave za grad Beograd 15.05.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika- službenik za penzijsko i zdravstveno osiguranje, odsek za plate i beneficije, odelјenje za lјudske resurse policijske uprave za grad Beograd 15.05.2020. godine.
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI 14.05.2020. godine.
KONKURS ZA POHAĐANјE SELEKCIONE I OSNOVNE OBUKE ZA POPUNјAVANјE RADNOG MESTA „ŽANDARM“ U ŽANDARMERIJI 13.05.2020. godine.
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika Tehnički sekretar, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici, Direkcija policije, produžava se za 15 dana od dana ukidanja vanrednog stanja, odnosno ističe zaklјučno sa 21.05.2020. godine. 11.05.2020. godine.
MUP obaveštava zainteresovane kandidate da se sva postupanja u vezi sa raspisanim javnim konkursima za popunu radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, obustavlјaju do dalјeg 20.03.2020. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA-Radno mesto koje se popunjava: Tehnički sekretar, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici 13.03.2020. godine.
Izmena javnog poziva - projekat državne stanogradnje u Beogradu 17.03.2020. godine.
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu-Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2020/2021. godini 13.03.2020. godine.
Javni poziv za učešće u postupku ostvaruvanja prava na kupovinu stanova pod povolјnijim uslovima iz projekta državne stanogradnje u Beogradu 10.03.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Sektor za lјudske resurse, Odelјenje za zdravlјe zaposlenih i bezbednost na radu: Stomatolog, 1 (jedan) izvršilac 12.02.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Sektor za lјudske resurse, Policijska uprava Subotica: Glavni službenik za psihološku - 1 (jedan) izvršilac 05.02.2020. godine.
Javni konkurs za kupovinu stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u državnoj svojini - Ruma 31.01.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika: Policijska uprava u Prijepolјu, Odelјenje saobraćajne policije - Oficir saobraćajne policije za saobraćajno - tehničke poslove u područnim policijskim upravama – 1 (jedan) izvršilac 30.01.2020. godine.
Odluka o zaklјučenju ugovora: Otuđenje pokretnih stvari - rashodovanih motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova 07.8 broj 404-1397/19 16.01.2020. godine.
JAVNI OGLAS I KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA OTUĐENјE RASHODOVANIH PREVOZNIH SREDSTAVA – MOTORNIH VOZILA PUTEM PRODAJE, U VIDU SEKUNDARNIH SIROVINA IZ OBJEKATA POLICIJSKIH UPRAVA I SEDIŠTA MINISTARSTVA UNUTRAŠNјIH POSLOVA 20.12.2019. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA. Radno mesto koje se popunjava: Medicinski tehničar u Odseku za zdravstvenu prevenciju, Odelјenje za zdravlјe zaposlenih i bezbednost na radu 18.12.2019. godine.
Odluka o izboru programa koji se podstiče sredstvima naznačenim u Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini, a koji realizuju udruženja i savezi 12.12.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova: Glavni službenik za koordinaciju poslova lјudskih resursa u linijama rada I u Grupi za lјudske resurse Policijske uprave Sremska Mitrovica, Sektor za lјudske resurse – 1 (jedan) izvršilac 06.12.2019. godine.