Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: НАФТНИ ДЕРИВАТИ (ГОРИВО), ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА JH број 3/18
Шифра набавке: 3/18
Позив
Документација
ПОЗИВ за подношење понуда (енглеска верзија)
Рок за достављање понуда 03.05.2018. до 10.00 часова

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ОДРЖАВАЊЕ NEXTBIZ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЗА ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНЕ
Шифра набавке: 1/18
Документација Обавештење о покретању преговарачког поступка

Позив за подношење понуда у отвореном попступку јавне набавке услуга - Одржавање продукционих софтвера, ЈН 212/17
Шифра набавке: 212/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.04.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 354/17 - Израда контејнера за смештај припадника полиције.
Шифра набавке: 354/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 23.04.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Одржавање система и опреме за персонализацију идентификационих докумената, ЈН број 8/18
Шифра набавке: 8/18
Позив
Документација
Oдговор на питање
Oдговор на питање
Обавештење о измени Конкурсне докуменатције
Нова важећа Конкурсна документација
Рок за достављање понуда 04.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: МЕСО ПИЛЕЋЕ ЈН број 5/18
Шифра набавке: 5/18
Позив
Документација
Обавештење о измени конкурсне документације
Новa конкурснa документацијa
Одговор на питање и изменa конкурсне докуменатције
Рок за достављање понуда 30.04.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке са закључењем оквирног споразума обликован по партијама: Хлеб, квасац и коре за питу и гибаницу, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 7/18
Шифра набавке: 7/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 13.04.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке jаја, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 4/18
Шифра набавке: 4/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 13.04.2018. до 09.00 часова

INVITATION TO TENDER FOR “Supply of equipment for specialised water rescue teams (terrain vehicles, boats and additional equipment, and personal equipment for rescue team members)”- LOT3 Supply of a personal equipment for rescue team members- Project "Joint emergency interventions in Serbian and Bulgarian cross-border region"
Шифра набавке: CB007.1.31.247 – TD06
Позив
Документација
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
FINANCIAL OFFER
FINANCIAL IDENTIFICATION FORM
LEGAL ENTITY FORM
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
PROVISIONAL ACCEPTANCE
FINAL ACCEPTANCE
PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE
EVALUATION GRID
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
DECLARATION OF HONOUR
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CONTRACTING AUTHORITY’S CLARIFICATIONS No. 1
Рок за достављање понуда 30.04.2018. до 15.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Конзервирано воће и поврће, ЈН 6/18
Шифра набавке: 6/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 13.04.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Резервни делови за радне станице криптозаштите за нови депешни систем, ЈН број 331/17
Шифра набавке: 331/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 17.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Домени контролери – сервери, ЈН број 359/17
Шифра набавке: 359/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 26.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са оквирним споразумом јавне набавке услуга: Природни нафтни гас за грејање- за потребе Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број 350 /17
Шифра набавке: 350/17
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Изменa у конкурсној документацији
Обавештење о измени конкурсне документације
Измењенa конкурснa документацијa
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Рок за достављање понуда 11.04.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ: ХИТНЕ, ДОДАТНЕ И НЕПРЕДВИЂЕНЕ НАБАВКЕ ЈН број 347/17
Шифра набавке: 347/17
Позив
Документација
Odluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 12.03.2018. до 10.00 часова

Претходно обавештење - електрична енергија
Претходно обавештење - електрична енергија

Претходно обавештење - Одржавање форензичке опреме ``Пројектина`` доку бокс за откривање фалсификата

Претходно обавештење - мобилни читачи докумената (путних исправа)
Претходно обавештење - мобилни читачи докумената (путних исправа)

Претходно обавештење - Одржавање продукционог система за аутоматску обраду отисака АФИС- Папилон
Претходно обавештење - Одржавање продукционог система за аутоматску обраду отисака АФИС- Папилон

Претходно обавештење - Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и додела државног жига за радаре и одржавање софтвера за скидање и обраду података, марке "Т Laser III" и "Fama Laser III"
Претходно обавештење - Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и додела државног жига за радаре и одржавање софтвера за скидање и �

Претходно обавештење - Припрема котларница за грејну сезону и других термотехничких инсталација
Претходно обавештење - Припрема котларница за грејну сезону и других термотехничких инсталација

Претходно обавештење - Одржавање софтвера за развој електронских услуга које се односе на издавање личних докумената од стране МУП-а
Претходно обавештење - Одржавање софтвера за развој електронских услуга које се односе на издавање личних докумената од стране МУП-а

Претходно обавештење - организовани превоз полицијских службеника
Претходно обавештење - организовани превоз полицијских службеника

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај
Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: АДАПТАЦИЈА СТАНА БРОЈ 9, У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 4 У АРИЉУ ЈН број 341/17
Шифра набавке: 341/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 15.03.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: АДАПТАЦИЈА СТАНА БРОЈ 22/и, У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 4 У АРИЉУ ЈН број 340/17
Шифра набавке: 340/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у oтвореном поступку јавне набавке добара обликован по партијама: Потрошни материјал за машине за персонализацију и ковертирање картичних идентификационих докумената за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 319/17
Шифра набавке: 319/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Одговор на питање
Одговор на питања
Одговор на питања
Oдговори на питања 7 и 8
Одговор на питање
Обавештење о измени Конкурсне документације
Новa важећa конкурснa документацијa
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговор на питање
Рок за достављање понуда 13.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Замена топловода у Ватрогасном дому у Смедереву, ЈН број 357/17
Шифра набавке: 357/17
Позив
Документација
Измена дела конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлукa о додели Уговора
Обавeштење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 20.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Машински радови у Персонализационом центру Министарства унутрашњих послова, ЈН-353/17
Шифра набавке: 353/17
Позив
Документација
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закључењу уговора
Рок за достављање понуда 20.02.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за подношење понуда ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: Потрошни материјал за уређаје система криптозаштите JH број 336/17
Шифра набавке: 336/17
Позив
Документација
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 19.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Клима уређаји за потребе Прихватилишта за странце у Падинској скели ЈН број 320/17
Шифра набавке: 320/17
Позив
Документација
Питање и одговор
Обавeштење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 20.02.2018. до 18.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга и радова: Текуће поправке и одржавање-Адаптација станова, стан бр. 21 у ул. Маглићка бр.5а у Крагујевцу, ЈН број 346/17
Шифра набавке: 346/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 19.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума --Текуће поправке и одржавање електро инсталација обликован по партијама ЈН 309/17
Шифра набавке: 309/17
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 12.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈН 343/17
Шифра набавке: 343/17
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 23.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Обука форензичких експерата НКТЦ за анализу микро трагова на набављеној опреми, ЈН 332/17
Шифра набавке: 322/17
Позив
Документација
Обавештење о закључењу уговора
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Рок за достављање понуда 21.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација водоводне мреже на објекту САЈ-а, ЈН 352/17
Шифра набавке: 352/17
Позив
Документација
Oдговор на питање-пoјашњење
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 19.02.2018. до 10.00 часова

Позив за доставу понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Резервни делови за систем видео надзора Србије у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН-330/17
Шифра набавке: 330/17
Позив
Документација
Питање и одговор
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о измени конкурсне документације
Нова конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 14.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Набавка брикетиране хране, сточне соли и суплемената за службене коње, ЈН број 349/17
Шифра набавке: 349/17
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 09.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Смештај, исхрана, скипасови за обуку у зимским условима, ЈН број 351/17
Шифра набавке: 351/17
Позив
Документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 09.02.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за подношење понуда- Сервери за систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица и детекцију саобраћајних прекршаја, за потребе Министарства унутрашњих послова JH број 279/17
Шифра набавке: 279/17
Позив
Документација
Одговор на питања
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закључењу уговора
Рок за достављање понуда 29.01.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: КАФА JH број 358/17
Шифра набавке: 358/17
Позив
Документација
Одговор на питања
Одговор на питања
Одлукa о додели Уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 31.01.2018. до 10.00 часова

Прва<12345...>Последња