Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са оквирним споразумом: Одржавање возила, транспортних средства, пловила, механизације радних машина, мотоцикала, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 254/17
Шифра набавке: 254/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.11.2017. до 09.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке радова - Грађевинско - занатски радови на адаптацији станова - Стан број 17 у улици Девете бригаде број 23 у Књажевцу, ЈН 160/17
Шифра набавке: 160/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 14.11.2017. до 10.00 часова

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова - Санација кровног покривача на објекту ПС Шабац, ЈН 282/17
Шифра набавке: 282/17
Документација Обавештење о покретању преговарачког поступка

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке мале вредности добара: Преносни штампач за уручење прекршајног налога, ЈН број 245/17
Шифра набавке: 245/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 23.10.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Санација санитарног чвора и оштећене вертикале кишне канализације у објекту у улици Краља Петра I, Нови Сад, ЈН - 166/17
Шифра набавке: 166/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 13.11.2017. до 12.00 часова

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова - Санација крова у објекту ПС Рума, ЈН 277/17
Шифра набавке: 277/17
Документација Обавештење о покретању преговарачког поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова - Санација крова у објекту ВЈ Рума, ЈН 276/17
Шифра набавке: 276/17
Документација Обавештење о покретању преговарачког поступка

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОБЈЕКТУ У ПУ ПРИЈЕПОЉЕ. ЈН 269/17
Шифра набавке: 269/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 20.10.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Набавка брикетиране хране, сточне соли и суплемената за службене коње, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 220/17
Шифра набавке: 220/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 14.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – набавка добара: Пециво замрзнуто, сладолед и поврће замрзнуто, обликовано по партијама, Партија 1- Пециво замрзнуто и поврће замрзнуто; Партија 2- Сладолед. JН број 235/17
Шифра набавке: 235/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 09.10.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Набавка хране за исхрану службених паса, обликован по партијама, ЈН број 283/17
Шифра набавке: 283/17
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Одговор на питање 3
Рок за достављање понуда 23.10.2017. до 10.00 часова

Позив за достављање понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга - Сервисирање угоститељске електро опреме, ЈН 164/17
Шифра набавке: 164/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 19.10.2017. до 10.00 часова

INVITATION TO TENDER FOR “Purchase, elaboration and design of advertising materials” - Project "Joint emergency interventions in Serbian and Bulgarian cross-border region"
Шифра набавке: CB007.1.31.247 – TD03
Позив
Документација
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND TECHNICAL OFFER
FINANCIAL OFFER
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
GENERAL CONDITIONS
FINANCIAL IDENTIFICATION
LEGAL ENTITY
FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
PROVISIONAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
EVALUATION GRID
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
DECLARATION ON HONOUR
CANCELLATION
Рок за достављање понуда 10.11.2017. до 15.00 часова

Позив за поступак јавне набавке мале вредности - Санација санитарних чворова на објекту ПС Топола, ЈН 270/17
Шифра набавке: 270/17
Позив
Документација
Одговори на питања
Рок за достављање понуда 18.10.2017. до 10.00 часова

Пoзив за подношење понуда и Конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке добара: Готова јела, ЈН број 250/17
Шифра набавке: 250/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 13.11.2017. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: Батерије за DS5020 сториџ, за потребе Министарства унутрашњих послова JН број 202 /17
Шифра набавке: 202 /17
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Рок за достављање понуда 26.09.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Административна опрема, обликован по партијама, ЈН број 203/17
Шифра набавке: 203/17
Позив
Документација
Одговори на питања
Изменa конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Одговори на питања
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕНА И ПОЈАШЊЕЊЕ
Рок за достављање понуда 24.10.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Бела техника, ЈН број 234/17
Шифра набавке: 234/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 24.10.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке радова: санација кровног покривача од шиндре и поправка ограде, ЈН 161/17
Шифра набавке: 161/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 05.09.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда - Јастучићи и мастила за маханизме службених штамбиља за оверу путних исправа "REINER" или одговарајуће, ЈН - 237/17
Шифра набавке: 237/17
Позив
Документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Рок за достављање понуда 25.10.2017. до 10.00 часова

Прва<12345...>Последња