Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. годинеПозив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке: Пнеуматски јастуци ЈН 114/19
Шифра набавке 114/19
Рок за достављање понуда
19.09.2019. до 10.00 часова
Претходно обавештење за канцеларијски материјал
Шифра набавке
Рок за достављање понуда


Позив за подношење понуда за ЈН 69/19 - Одржавање и поправка гасних инсталација
Шифра набавке 69/19
Рок за достављање понуда
19.08.2019. до 10.00 часова