Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године
Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга: "CISCO CCNA Security", ЈН 297/18
Шифра набавке 297/18
Рок за достављање понуда
19.02.2019. до 10.00 часова
Prior information notice "Purchase of water rescue equipment" RORS 27 TD07
Шифра набавке RORS 27 TD07
Рок за достављање понуда