Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

INVITATION to submission of offers in the open procedure of public procurement (Public procurement number 17/20)
Шифра набавке 17/20
Рок за достављање понуда
30.07.2020. до 10.00 часова


Претходно обавештење - папирна и ПВЦ галантерија
Шифра набавке
Рок за достављање понуда

Претходно обавештење - лож уље
Шифра набавке
Рок за достављање понуда

Претходно обавештење - конзервирани месни производи
Шифра набавке
Рок за достављање понуда

Претходно обавештење - канцеларијски материјал
Шифра набавке
Рок за достављање понуда
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ-ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: сокови воћни
Шифра набавке
Рок за достављање понуда