Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности (јавна набавка број 282/15)
Шифра набавке 282/15
Рок за достављање понуда
18.01.2016. до 10.00 часова


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности (јавна набавка број 317/15)
Шифра набавке 317/15
Рок за достављање понуда
18.12.2015. до 10.00 часова