Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године


ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке (јавна набавка број 143/15)
Шифра набавке 143/15
Рок за достављање понуда
27.11.2015. до 10.00 часова