Finansije

R.br Naziv dokumenta Word PDF
61. 2019: III kvartal, obrazac A - podaci o ugovorima
62. 2019: III kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
63. 2019: III kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
64. 2019: III kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
65. 2019: III kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
66. 2019: III kvartal, obrazac V1 i V2 - ishodi postupaka i poništeni / obustavlјeni postupci
67. Druga izmena plana javnih nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova za 2019. godinu
68. 2019: II kvartal, obrazac A - podaci o ugovorima
69. 2019: II kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
70. 2019: II kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
71. 2019: II kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
72. 2019: II kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
73. 2019: II kvartal, obrazac V1 i V2 - ishodi postupaka i poništeni / obustavlјeni postupci
74. 2019: I kvartal, obrazac - podaci o ugovorima
75. 2019: I kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
76. 2019: I kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
77. 2019: I kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
78. 2019: I kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
79. 2019: I kvartal, obrazac V1 i V2 - ishodi postupaka i poništeni / obustavlјeni postupci
80. 2018: IV kvartal, obrazac - podaci o ugovorima