Finansije

R.br Naziv dokumenta Word PDF
1. Druga izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu
2. Izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu
3. Godišnji Izveštaj o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje - 2021 godina
4. Plan javnih nabavki za 2022. godinu
5. Izmenjena verzija plana javnih nabavki - PLAN JAVNIH NABAVKI
6. 2021: II kvartal, obrazac V1 i V2 - ishodi postupaka i poništeni / obustavljeni postupci
7. 2021: II kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
8. 2021: II kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
9. 2021: II kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
10. 2021: II kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
11. 2021: II kvartal, obrazac A - podaci o ugovorima
12. 2021: II kvartal - neplanirane nabavke
13. PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021.GODINU - NOVI PORTAL JAVNIH NABAVKI
14. 2021: I kvartal, obrazac A - podaci o ugovorima
15. 2021: I kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
16. 2021: I kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
17. 2021: I kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
18. 2021: I kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
19. 2021: I kvartal, obrazac V1 i V2 - ishodi postupaka i poništeni / obustavljeni postupci
20. 2021: I kvartal - neplanirane nabavke
Prva<12345...>Poslednja