Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

Позив за подношење понуда за отворени поступак са закључење оквирног споразума "Резервни делови за рачунарску опрему" , ЈН број 153/18
Шифра набавке: 153/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.08.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара са закључењем оквирног споразума: Кечап, сенф, маргарин и мајонез, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 83/18
Шифра набавке: 83/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 26.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга: Санација равног крова ПС Палилула, ЈН 108/18
Шифра набавке: 108/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 23.07.2018. до 10.00 часова

Најава тендера за набавку возила у оквиру пројекта "Јачање капацитета румунских и српских власти за реаговање у случају поплава и земљотреса"
Шифра набавке: RORS 27
Prior information notice "Purchase of vehicles" RORS 27 TD06

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара - Обућна опрема, ЈН 142/18
Шифра набавке: 142/18
Позив
Документација
Одговори на питања
Рок за достављање понуда 10.08.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем Оквирног споразума јавне набавке услуга: Авио карте и хотелски смештај, ЈН број 152/18
Шифра набавке: 152/18
Позив
Документација
Одговори на питања - појашњење
Рок за достављање понуда 26.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понудаза отворени поступак са оквирним споразумом обликован по партијама јавне набавке услуге: Електрична енергија, ЈН 85/18.
Шифра набавке: 85/18
Позив
Документација
Invition to submission of offers
Рок за достављање понуда 30.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак са оквирним споразумом обликован по партијама јавне набавке услуге: Припрема котларница за грејну сезону и других термотехничких инсталација ЈН 84/18
Шифра набавке: 84/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 25.07.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Одржавање постојећег апликативног софтверa за издавање докумената (ОР, ДнО, ЛК С, СЛ, ДРО, ВД, СД), ЈН број 79/18
Шифра набавке: 79/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 09.08.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Поправка и сервисирање рендген уређаја или метал-детекторских врата произвођача „Smiths Heimann“, ЈН број 40/18
Шифра набавке: 40/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 17.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 95/18 - Одржавање термовизијских камера
Шифра набавке: 95/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 17.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Годишњи сервис агрегата у објектима МУП-а, ЈН 77/18
Шифра набавке: 77/18
Позив
Документација
Одговор на питањe
Обaвeштење о измени конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за поступак јавне набавке
Измена конкурсне документације
Рок за достављање понуда 18.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: одржавање ендоскопских камера, ЈН 27/18
Шифра набавке: 27/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 08.08.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног спразума: Текуће поправке и одржавање опреме – фото-апарати и друга фото-опрема, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 66/18
Шифра набавке: 66/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 09.08.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Набавка државних застава Републике Србије и МУП-а, ЈН 81/18
Шифра набавке: 81/18
Позив
Документација
Питање - појашњење
Oбавештење о продужењу рока
Допуна конкурсне документације
Рок за достављање понуда 23.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку мале вредности добара Резервни делови за аналогне радио станице, ЈН број 75/18
Шифра набавке: 75/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 23.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара: Дизалице за ауто радионицу, ЈН број 106/18
Шифра набавке: 106/18
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о измени конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Питање и одговори
Рок за достављање понуда 09.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак са оквирним споразумом јавне набавке добара, обликован у три партије: Алат за радионицу, за потребе наручиоца, ЈН број 101/18
Шифра набавке: 101/18
Позив
Документација
Одговор на питање
Рок за достављање понуда 30.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Аутоматска перионица за прање возила са уградњом, ЈН број 99/18
Шифра набавке: 99/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 06.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 87/18: Одржавање софтвера за развој електронских услуга које се односе на издавање личних докумената од стране МУП
Шифра набавке: 87/18
Позив
Документација
Одговор на питање
Одговор на питање
Рок за достављање понуда 05.07.2018. до 12.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Обука летачког особља - руководеће особље у АТО-у у „ЈАА Training Organization“, ЈН број 10/18
Шифра набавке: 10/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 29.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење у у отвореном поступку јавне набавке обликован по партијама: Материјал за термотехничке инсталације и расхладне уређаје, ЈН 58/18
Шифра набавке: 58/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 29.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Одржавање хигијене у објектима МУП-а, обликован у 19 партија, ЈН 37/18
Шифра набавке: 37/18
Позив
Документација
Одговори на питања
Одговори на питања
Одговори на питања
Одговори на питања
Рок за достављање понуда 18.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак са оквирним споразумом јавне набавке услуге: Одржавање форензичке опреме „Пројектина Доку бокс“ за откривање фалсификата, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 97/18
Шифра набавке: 97/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 03.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Резервни делови за ТЕТРА терминале, обликован по партијама, ЈН 48-18
Шифра набавке: 48/18
Позив
Документација
Обавештење о измени конкурсне документације
Новa конкурснa документацијa
Рок за достављање понуда 16.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Замена прозора и адаптација канцеларије на првом спрату у СИВ 2 – Атријум; ЈН 63/18
Шифра набавке: 63/18
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Рок за достављање понуда 25.06.2018. до 12.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступaк јавне набавке са закључењем оквирног споразума: Брашно пшенично; ЈН 78/18
Шифра набавке: 78/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 20.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума: Текућe поправке и одржавање опреме – форензичких полиграфа, цијано акрилатних и нинхридинских комора, еталонирање, обликованe по партијама, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 46/18
Шифра набавке: 46/18
Позив
Документација
Oдговор на питања
Рок за достављање понуда 19.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума текућe поправке и одржавање опреме форензичких инструмената и уређаја (гасни и течни хроматографи, микроскопи, скенирајући микроскопи и FT/IR спектрофотометар), обликован по партијама, за потребе Министарства унутрашњих послова,ЈН број 39/18
Шифра набавке: 39/18
Позив
Документација
Oдговор на питања
Oдговор на питања
Рок за достављање понуда 17.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Обука летачког особља Хеликоптерске јединице, обликован по партијама, ЈН број 59/18
Шифра набавке: 59/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума - Сервисирање и поправка лифтова у свим објектима Министарства, обликован по партијама, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 28/18
Шифра набавке: 28/18
Позив
Документација
Питања и одговори
Рок за достављање понуда 16.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за поступак мале вредности добара "Набавка машинског материјала”, ЈН број 67/18
Шифра набавке: 67/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 28.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном псотупку јавне набавке радова са закључењем оквирног споразума - Инвестиционо одржавање објеката МУП, шифра набавке 88/18
Шифра набавке: 88/18
Позив
Документација
Одговор на питање
Рок за достављање понуда 16.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Електро материјал, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 72/18
Шифра набавке: 72/18
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 27.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за ЈН 50/18 - Санација кровних покривача на објектима МУП-а
Шифра набавке: 50/18
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 12.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова за потребе Министарства унутрашњих послова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова - стан бр. 6, ул. Стеријина бр. 7, Вршац, ЈН 333/17
Шифра набавке: 333/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 03.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку услуга, обликованог по партијама: Сервисно и лиценцно одржавање САП апликације, за потребе Министарства унутрашњих послова, број 86/18
Шифра набавке: 86/18
Позив
Документација
Обавештење о измени конкурсне документације
Рок за достављање понуда 29.06.2018. до 10.00 часова

Позив у поступку јавне набавке мале вредности добара: Хладњаче минус режим за потребе СХ „Бежанијска коса“, ЈН број 80/18
Шифра набавке: 80/18
Позив
Документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 07.06.2018. до 10.00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА НА ОБАЈВУ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Успостављање јединствене електронске евиденције о држављанима Републике Србије, пренос података из матичне књиге југословенских држављана коју води Министарство унутрашњих послова, омогућавање преноса података из књиге држављана које воде јединице локалне самоуправе, пренос података о чињеници држављанства који се воде у матичној књизи рођених од јединица локалне самоуправе и омогућавање директног уносa података који се односе на чињеницу држављанства у матичној књизи рођених, као и пренос података из свих до сада вођених евиденција о држављанима Републике Србије (на основу члана 36. став 1. тачка 2. ЗЈН) ЈН БРОЈ 74/18
Шифра набавке: 74/18
Документација ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
Обавештење о продужењу рока
Ново обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Новa важећа конкурснa документацијa
Измене и допуне за поступак
Измене и допуне за поступак - 2
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 31.05.2018. до 09.00 часова

Позив за ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: Машина за персонализацију путних исправа, ЈН 20/18
Шифра набавке: 20/18
Позив
Документација
Одговор на постављено питање
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 05.06.2018. до 10.00 часова

Прва<12345...>Последња