Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

Позив за подношење понуда за отворени поступак набавке услуге: Одржавање постојећег апликативног софтверa за издавање докумената (ОР,ДнО,ЛК С,СЛ,k) ЈН број 313/17
Шифра набавке: 313/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 19.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума - Сервисирање ПП апарата у објектима МУП-а, ЈН 109/17
Шифра набавке: 109/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 22.01.2018. до 10.00 часова

INVITATION TO TENDER FOR “Supply of equipment for specialised water rescue teams (terrain vehicles, boats and additional equipment, and personal equipment for rescue team members) ”- Project "Joint emergency interventions in Serbian and Bulgarian cross-border region"
Шифра набавке: CB007.1.31.247 – TD06
Позив
Документација
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
FINANCIAL OFFER
FINANCIAL IDENTIFICATION FORM
LEGAL ENTITY FORM
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
PROVISIONAL ACCEPTANCE
FINAL ACCEPTANCE
PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE
EVALUATION GRID
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
DECLARATION OF HONOUR
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CANCELLATION NOTICE
Рок за достављање понуда 08.12.2017. до 15.00 часова

INVITATION TO TENDER FOR “Supply of special purpose equipment- Fire vehicle for all terrain with supporting equipment and Collapsible fire pump and IT equipment ”- Project "Improvement of the capacity for risk management in case of major forest fires in the cross-border region - coordination, training, observation, innovative methods and equipment".
Шифра набавке: CB007.1.31.189 – TD05
Позив
Документација
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
FINANCIAL OFFER
FINANCIAL IDENTIFICATION FORM
LEGAL ENTITY FORM
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
PROVISIONAL ACCEPTANCE
FINAL ACCEPTANCE
PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE
EVALUATION GRID
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
DECLARATION OF HONOUR
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CORRIGENDUM
CONTRACTING AUTHORITY’S CLARIFICATIONS
Cancellation Notice
Рок за достављање понуда 08.12.2017. до 15.00 часова


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Минерална вода-газирана и негазирана, ЈН 296/17
Шифра набавке: 296/17
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Изменa конкурсне документације
Рок за достављање понуда 09.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење у поступку јавне набавке мале вредности добара: Кечап, сенф, маргарин и мајонез, ЈН-325/17
Шифра набавке: 325/17
Позив
Документација
Oдлукa о додели уговора
Рок за достављање понуда 08.01.2018. до 12.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку - Набавка база података инфрацрвених спектара боја (са својим подгрупама) - ЈН 322/17
Шифра набавке: 322/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 09.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 304/17: Измештање контејнера за смештај припадника ронилачке јединице Жандармерије
Шифра набавке: 304/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 10.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке: Обука за одржавање Avaya Aura IP телефонског система, ЈН 280/17
Шифра набавке: 280/17
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 07.12.2017. до 13.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Санација санитарних чворова и канализационог развода у приземљу објекта СИВ 2 ЈН-342/17
Шифра набавке: 342/17
Позив
Документација
Одговор на питање / додатнa информацијa и појашњење
Рок за достављање понуда 22.01.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: Набавка опреме за хеликоптере за САР операције, ЈН број 344/17
Шифра набавке: 344/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 11.01.2018. до 10.00 часова

Позив у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Текуће поправке и одржавање зграде и објеката -САТИТ, обликован по партијама, ЈН-334/17
Шифра набавке: 334/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Рок за достављање понуда 20.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова: Измештање контејнера за смештај припадника Жандармерије у Липовици, обликован по партијама, шифра набавке - ЈН 305/17
Шифра набавке: 305/17
Позив
Документација

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова: Радови на санацији објекта Прихватилишта за странце, ЈН 315/17
Шифра набавке: 315/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Рок за достављање понуда 11.01.2018. до 10.00 часова

Позив за отворени поступак јавне набавке добара: Фотографска опрема-видео опрема за ноћни надзор и надзор из ваздуха, ЈН број 317/17
Шифра набавке: 317/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 10.01.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: Резервни делови за систем видео надзора на граничним прелазима, обликовану у три (3) партије: Партија број један (1): Резервни делови за камерна места и напајање Партија број два (2): Резервни делови за ANPR Партија број три (3): Резервни делови за сервер JH број 281/17
Шифра набавке: 281/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 20.12.2017. до 13.00 часова

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ОДРЖАВАЊЕ, УНАПРЕЂЕЊЕ, ПОДРШКА И ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ИСТРАЖНИХ МЕТОДА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЈН број 238/17
Шифра набавке: 238/17
Позив
Документација
Одлука о додели
Рок за достављање понуда 21.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда - Контрола безбедности хране, санитарни прегледи запослених, обликована по партијама, ЈН број 312/17
Шифра набавке: 312/17
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Рок за достављање понуда 22.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке Резервни делови за мултиплексер RAD DCX-30 - Хитне и непредвиђене набавке резервних делова за ИКТ систем, ЈН 326/17
Шифра набавке: 326/17
Позив
Документација
Oдлука о закључењу уговора
Рок за достављање понуда 10.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Сервисирање опреме за упад DOOR RAIDER за потребе САЈ-а., ЈН 289/17
Шифра набавке: 289/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 20.12.2017. до 10.00 часова

Позив за поступак мале вредности услуга " Текуће поправке и одржавање – адаптација станова – Стамбени објекат у Београду у ул. Краља Милутина 53/24", ЈН број 321/17
Шифра набавке: 321/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 21.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОБУКА ЗА РАДИО РЕЛЕЈНЕ УРЕЂАЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ЦЕРАГОН ЈН број 314/17
Шифра набавке: 314/17
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Рок за достављање понуда 20.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: БАТЕРИСЈКЕ ЛАМПЕ ЈН број 323/17
Шифра набавке: 323/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Изменa конкурсне документације
Рок за достављање понуда 10.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: МЕСО ПИЛЕЋЕ ЈН број 248/17
Шифра набавке: 248/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Одговор на питање
Измењене странице конкурсне документације
Рок за достављање понуда 25.12.2017. до 10.00 часова

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у поступку - Друга фаза реконструкције напајања електричном енергијом и хлађење Рачунасрког центра у Кнеза Милоша 103, ЈН 310/17
Шифра набавке: 310/17
Одлукa о додели уговора
Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Потрошни материјал за одржавање машина за персонализацију, ЈН број 232/17
Шифра набавке: 232/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 15.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Телекомуникационо-сигнални радови у персонализационом центру МУП-а, Кнеза Милоша 103, ЈН-324/17
Шифра набавке: 324/17
Позив
Документација
Измена конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 13.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара: Ватрогасна црева, ЈН број: 278/17
Шифра набавке: 278/17
Позив
Документација
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 08.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Одржавање Identity Management-a (IDM/IAM) интеграција будућих апликација и система, ЈН број 329/17
Шифра набавке: 329/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 29.12.2017. до 10.00 часова

Позив у поступку јавне набавке:Зоб, слама и сено за службене коње ЈН 247/17
Шифра набавке: 247/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 29.12.2017. до 10.00 часова

Позив у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација степеништа на главном улазу у ПС Бечеј, ЈН број 327/17
Шифра набавке: 327/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 05.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Радне машине, ЈН број 306/17
Шифра набавке: 306/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 07.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке добара,ЈН-303/17
Шифра набавке: 303/17
Позив
Документација
Појашњења
Рок за достављање понуда 11.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - Резервни делови за телефонске централе типа "Алкател" ЈН 290/17
Шифра набавке: 290/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 04.12.2017. до 10.00 часова

Прва<12345...>Последња