Finansije

Javne nabavke starije od 01.09.2015. godine

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JN 87/18: Održavanje softvera za razvoj elektronskih usluga koje se odnose na izdavanje ličnih dokumenata od strane MUP
Šifra nabavke: 87/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 05.07.2018. do 12.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga: Obuka letačkog osoblja - rukovodeće osoblje u ATO-u u „JAA Training Organization“, JN broj 10/18
Šifra nabavke: 10/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 29.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje u u otvorenom postupku javne nabavke oblikovan po partijama: Materijal za termotehničke instalacije i rashladne uređaje, JN 58/18
Šifra nabavke: 58/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 29.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga: Održavanje higijene u objektima MUP-a, oblikovan u 19 partija, JN 37/18
Šifra nabavke: 37/18
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Rok za dostavljanje ponuda 18.07.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda za otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom javne nabavke usluge: Održavanje forenzičke opreme „Projektina Doku boks“ za otkrivanje falsifikata, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 97/18
Šifra nabavke: 97/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 03.07.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara: Rezervni delovi za TETRA terminale, oblikovan po partijama, JN 48-18
Šifra nabavke: 48/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 16.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova: Zamena prozora i adaptacija kancelarije na prvom spratu u SIV 2 – Atrijum; JN 63/18
Šifra nabavke: 63/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 25.06.2018. do 12.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda za otvoreni postupak javne nabavke sa zaključenjem okvirnog sporazuma: Brašno pšenično; JN 78/18
Šifra nabavke: 78/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 20.07.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma: Tekuće popravke i održavanje opreme – forenzičkih poligrafa, cijano akrilatnih i ninhridinskih komora, etaloniranje, oblikovane po partijama, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 46/18
Šifra nabavke: 46/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 19.07.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma tekuće popravke i održavanje opreme forenzičkih instrumenata i uređaja (gasni i tečni hromatografi, mikroskopi, skenirajući mikroskopi i FT/IR spektrofotometar), oblikovan po partijama, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova,JN broj 39/18
Šifra nabavke: 39/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 17.07.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga: Obuka letačkog osoblja Helikopterske jedinice, oblikovan po partijama, JN broj 59/18
Šifra nabavke: 59/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 16.07.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga sa zaključenjem okvirnog sporazuma - Servisiranje i popravka liftova u svim objektima Ministarstva, oblikovan po partijama, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 28/18
Šifra nabavke: 28/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 16.07.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda za postupak male vrednosti dobara "Nabavka mašinskog materijala”, JN broj 67/18
Šifra nabavke: 67/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 28.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom psotupku javne nabavke radova sa zaključenjem okvirnog sporazuma - Investiciono održavanje objekata MUP, šifra nabavke 88/18
Šifra nabavke: 88/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 16.07.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara sa zaključenjem okvirnog sporazuma: Elektro materijal, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 72/18
Šifra nabavke: 72/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 27.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za JN 50/18 - Sanacija krovnih pokrivača na objektima MUP-a
Šifra nabavke: 50/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 12.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke radova za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova: Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji stanova - stan br. 6, ul. Sterijina br. 7, Vršac, JN 333/17
Šifra nabavke: 333/17
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 03.07.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma za nabavku usluga, oblikovanog po partijama: Servisno i licencno održavanje SAP aplikacije, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, broj 86/18
Šifra nabavke: 86/18
Poziv
Dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Rok za dostavljanje ponuda 29.06.2018. do 10.00 časova

Poziv u postupku javne nabavke male vrednosti dobara: Hladnjače minus režim za potrebe SH „Bežanijska kosa“, JN broj 80/18
Šifra nabavke: 80/18
Poziv
Dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Rok za dostavljanje ponuda 07.06.2018. do 10.00 časova

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA NA OBAJVU ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA: Uspostavljanje jedinstvene elektronske evidencije o državljanima Republike Srbije, prenos podataka iz matične knjige jugoslovenskih državljana koju vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, omogućavanje prenosa podataka iz knjige državljana koje vode jedinice lokalne samouprave, prenos podataka o činjenici državljanstva koji se vode u matičnoj knjizi rođenih od jedinica lokalne samouprave i omogućavanje direktnog unosa podataka koji se odnose na činjenicu državljanstva u matičnoj knjizi rođenih, kao i prenos podataka iz svih do sada vođenih evidencija o državljanima Republike Srbije (na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2. ZJN) JN BROJ 74/18
Šifra nabavke: 74/18
Dokumentacija OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA
Obaveštenje o produženju roka
Novo obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
Nova važeća konkursna dokumentacija
Izmene i dopune za postupak
Izmene i dopune za postupak - 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Rok za dostavljanje ponuda 31.05.2018. do 09.00 časova

Poziv za ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: Mašina za personalizaciju putnih isprava, JN 20/18
Šifra nabavke: 20/18
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na postavljeno pitanje
Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
Nova važeća konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Rok za dostavljanje ponuda 05.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za javnu nabavku: Unapređenje tehničke bezbednosti objekta UMOPS–A, šifra postupka: JN broj 41/18
Šifra nabavke: 41/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Rok za dostavljanje ponuda 31.05.2018. do 10.00 časova

Poziv u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma za javnu nabavku dobara: Meso sveže, mast, trajne i polutrajne prerađevine od mesa, JN broj 33/18
Šifra nabavke: 33/18
Poziv
Dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda na engleskom jeziku
Odgovor na pitanje 1
Odgovor na pitanje 2
Rok za dostavljanje ponuda 07.06.2018. do 10.00 časova

POZIV za podnošenje ponuda ZA JAVNU NABAVKU DOBARA: Molerski materijal, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 246 /17
Šifra nabavke: 246/17
Poziv
Dokumentacija
Odluka o izmeni ugovora
Rok za dostavljanje ponuda 09.10.2017. do 10.00 časova

Poziv za otvoreni postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma za nabavku usluga - Iznajmljivanje aparata za vodu, JN 9/18
Šifra nabavke: 9/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Rok za dostavljanje ponuda 07.05.2018. do 10.00 časovaPOZIV za podnošenje ponuda U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA, SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA: Klima uređaji za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 68/18
Šifra nabavke: 68/18
Poziv
Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanje i odgovor
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Rok za dostavljanje ponuda 11.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA, SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA: Hemijska sredstva za čišćenje i materijal za održavanje higijene, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 57/18
Šifra nabavke: 57/18
Poziv
Dokumentacija
Nova konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovor
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovor
Nova konkursna dokumentacija
Одлука о закључењу оквирног споразума
Rok za dostavljanje ponuda 30.05.2018. do 10.00 časova

POZIV ZA OTVORENI POSTUPAK SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA: HITNE, DODATNE I NEPREDVIĐENE NABAVKE USLUGA (TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OPREME), ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, JN BROJ 69/18
Šifra nabavke: 69/18
Poziv
Dokumentacija
Pitanje i odgovor 1
Pitanje i odgovor 2
Pitanje i odgovor 3
Pitanje i odgovor 4
Rok za dostavljanje ponuda 12.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za otvoreni postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma za nabavku dobara: Nameštaj (pločasti nameštaj - stolovi, ormari i dr; stolice, radne fotelje i dr; metalni nameštaj), JN broj 61/18
Šifra nabavke: 61/18
Poziv
Dokumentacija
Pitanja, odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Pitanja, odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i
Rok za dostavljanje ponuda 15.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara, sa zaključivanjem okvirnig sporazuma, JN-62/18: Bela tehnika
Šifra nabavke: 62/18
Poziv
Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odgovori na pitanja
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Rok za dostavljanje ponuda 15.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda- Sanacija garažnih vrata VSJ Novi Pazar, JN 16/18
Šifra nabavke: 16/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Rok za dostavljanje ponuda 21.05.2018. do 13.00 časova

Otvoreni postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma - Hitne, dodatne i nepredviđene nabavke*administrativna oprema, kancelarijska oprema, ugradna oprema, računarska oprema, štampači, komunikaciona oprema, telefoni, mobilni telefoni, telefonske centrale, mreže, fotografska oprema, oprema za domaćinstvo, nameštaj, ostali materijal za posebne namene), za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 64/18
Šifra nabavke: 64/18
Poziv
Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Odgovori na pitanja
Odgovori na pitanja
Odgovori na pitanja
Rok za dostavljanje ponuda 11.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke male vrednosti radova - Sanacija kancelarija u objektu Sarajevska 34a, JN 44/18
Šifra nabavke: 44/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Rok za dostavljanje ponuda 17.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova sa zaključenjem okvirnog sporazuma - Sanacija mokrih čvorova, soba i krovne konstrukcije u objektu SH Bežanijska kosa, JN 65/18
Šifra nabavke: 65/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 08.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga: Kontrola bezbednosti hrane, sanitarni pregledi zaposlenih, JN broj 30/18
Šifra nabavke: 30/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1 i obustava za Partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Rok za dostavljanje ponuda 17.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke male vrednosti radova- Sanacija restorana u objektu na Makišu, JN 56/18
Šifra nabavke: 56/18
Poziv
Dokumentacija
Nova konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Rok za dostavljanje ponuda 16.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova sa zaključenjem okvirnog sporazuma - Sanacija fasadne stolarije restorana u objektu na Makišu, JN 43/18
Šifra nabavke: 43/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Rok za dostavljanje ponuda 15.05.2018. do 10.00 časova

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga sa zaključenjem okvirnog sporazuma :Popravka, održavanje, servisiranje, kalibracija i dodela državnog žiga za radare i održavanje softvera za skidanje i obradu podataka, marke i tipa „T-Laser III“ i „Fama-Laser III“ , JN broj 51/18
Šifra nabavke: 51/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenju ugovora
Rok za dostavljanje ponuda 21.05.2018. do 10.00 časova

Prva<12345...>Poslednja