Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године
Позив за подношење понуда у предмету јавне набавке: Сокови воћни, ЈН 180/18
Шифра набавке 180/18
Рок за достављање понуда
18.09.2018. до 10.00 часова
Јавна набавка добара: Сокови дојпак 0,2, ЈН број 179/18
Шифра набавке 179/18
Рок за достављање понуда
18.09.2018. до 10.00 часова

INVITATION TO TENDER FOR “Purchase of vehicles"- Project „Strengthening the capacity of the Romanian and Serbian authorities to react in case of flooding and earthquakes”
Шифра набавке RORS 27- TD06
Рок за достављање понуда
05.11.2018. до 15.00 часова

Позив : назив поступка : Потрошни материјал за ТЕТРА базне станице шифра поступка: ЈН број 71/18
Шифра набавке 71/18
Рок за достављање понуда
10.08.2018. до 10.00 часоваСервисирање, технички преглед фискалних каса шифра поступка: ЈН број 52/18
Шифра набавке Сервисирање, технички преглед фискалних каса шифра поступка: ЈН број 52/18
Рок за достављање понуда
09.08.2018. до 10.00 часова

Сервисирање и баждарење вага у ресторанима МУП-а шифра поступка: ЈН број 53/18
Шифра набавке 53/18
Рок за достављање понуда
08.08.2018. до 10.00 часова

Прва<12345...>Последња