Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. годинеПозив за отворени поступак јавне набавке добара ЈН-130-18: Ватрогасна црева са спојкама
Шифра набавке 130/18
Рок за достављање понуда
29.10.2018. до 10.00 часова

Позив за поступак јавне набавке мале вредности добара ЈН-119-18: Набавка штампарских образаца
Шифра набавке 119/18
Рок за достављање понуда
05.10.2018. до 10.00 часоваПрва<12345...>Последња