Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године


Позив : назив поступка : Потрошни материјал за ТЕТРА базне станице шифра поступка: ЈН број 71/18
Шифра набавке 71/18
Рок за достављање понуда
10.08.2018. до 10.00 часова


Сервисирање, технички преглед фискалних каса шифра поступка: ЈН број 52/18
Шифра набавке Сервисирање, технички преглед фискалних каса шифра поступка: ЈН број 52/18
Рок за достављање понуда
09.08.2018. до 10.00 часова

Сервисирање и баждарење вага у ресторанима МУП-а шифра поступка: ЈН број 53/18
Шифра набавке 53/18
Рок за достављање понуда
08.08.2018. до 10.00 часова


Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара - Обућна опрема, ЈН 142/18
Шифра набавке 142/18
Рок за достављање понуда
10.08.2018. до 10.00 часова


Позив за подношење понуда у поступку ЈН 95/18 - Одржавање термовизијских камера
Шифра набавке 95/18
Рок за достављање понуда
17.07.2018. до 10.00 часова


Прва<12345...>Последња