Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: АДАПТАЦИЈА СТАНА БРОЈ 9, У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 4 У АРИЉУ ЈН број 341/17
Шифра набавке: 341/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 15.03.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: АДАПТАЦИЈА СТАНА БРОЈ 22/и, У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 4 У АРИЉУ ЈН број 340/17
Шифра набавке: 340/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у oтвореном поступку јавне набавке добара обликован по партијама: Потрошни материјал за машине за персонализацију и ковертирање картичних идентификационих докумената за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 319/17
Шифра набавке: 319/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Рок за достављање понуда 13.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова:Замена топловода у Ватрогасном дому у Смедереву, ЈН број 357/17
Шифра набавке: 357/17
Позив
Документација
Измена дела конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Рок за достављање понуда 20.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Машински радови у Персонализационом центру Министарства унутрашњих послова, ЈН-353/17
Шифра набавке: 353/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 20.02.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за подношење понуда ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: Потрошни материјал за уређаје система криптозаштите JH број 336/17
Шифра набавке: 336/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 19.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Клима уређаји за потребе Прихватилишта за странце у Падинској скели ЈН број 320/17
Шифра набавке: 320/17
Позив
Документација
Питање и одговор
Рок за достављање понуда 20.02.2018. до 18.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга и радова: Текуће поправке и одржавање-Адаптација станова, стан бр. 21 у ул. Маглићка бр.5а у Крагујевцу, ЈН број 346/17
Шифра набавке: 346/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 19.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума --Текуће поправке и одржавање електро инсталација обликован по партијама ЈН 309/17
Шифра набавке: 309/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 12.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈН 343/17
Шифра набавке: 343/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 23.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Обука форензичких експерата НКТЦ за анализу микро трагова на набављеној опреми, ЈН 332/17
Шифра набавке: 322/17
Позив
Документација
Обавештење о закључењу уговора
Рок за достављање понуда 21.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација водоводне мреже на објекту САЈ-а, ЈН 352/17
Шифра набавке: 352/17
Позив
Документација
Oдговор на питање-пoјашњење
Рок за достављање понуда 19.02.2018. до 10.00 часова

Позив за доставу понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Резервни делови за систем видео надзора Србије у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН-330/17
Шифра набавке: 330/17
Позив
Документација
Питање и одговор
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о измени конкурсне документације
Нова конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Рок за достављање понуда 14.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Набавка брикетиране хране, сточне соли и суплемената за службене коње, ЈН број 349/17
Шифра набавке: 349/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 09.03.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Смештај, исхрана, скипасови за обуку у зимским условима, ЈН број 351/17
Шифра набавке: 351/17
Позив
Документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 09.02.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за подношење понуда- Сервери за систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица и детекцију саобраћајних прекршаја, за потребе Министарства унутрашњих послова JH број 279/17
Шифра набавке: 279/17
Позив
Документација
Одговор на питања
Рок за достављање понуда 29.01.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: КАФА JH број 358/17
Шифра набавке: 358/17
Позив
Документација
Одговор на питања
Одговор на питања
Рок за достављање понуда 31.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење у поступку јавне набавке мале вредносту услуга- Сервисирање плинске угоститељске опреме, ЈН 162/17
Шифра набавке: 162/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 30.01.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Ронилачка опрема и делови за потребе Ронилачке јединице, ЈН број 337/17
Шифра набавке: 337/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 31.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Резервни делови за систем видео надзора градских саобраћајница и раскрсница у Београду, ЈН број 253/17
Шифра набавке: 253/17
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Рок за достављање понуда 29.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности добара: Оквир, склоп за пиштољ ЦЗ, кал. 9мм ПАРА, капацитета 15 метака, ЈН 316/17
Шифра набавке: 316/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Oдговор на питање
Oбавештење о продужењу рока
Рок за достављање понуда 05.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак набавке услуге: Одржавање постојећег апликативног софтверa за издавање докумената (ОР,ДнО,ЛК С,СЛ,k) ЈН број 313/17
Шифра набавке: 313/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 19.02.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума - Сервисирање ПП апарата у објектима МУП-а, ЈН 109/17
Шифра набавке: 109/17
Позив
Документација
Oдговори на питања
Обавештење о продужењу рока
Нова конкурсна документација
Обавештење о измени конкурсне документације
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 26.01.2018. до 10.00 часова

INVITATION TO TENDER FOR “Supply of equipment for specialised water rescue teams (terrain vehicles, boats and additional equipment, and personal equipment for rescue team members) ”- Project "Joint emergency interventions in Serbian and Bulgarian cross-border region"
Шифра набавке: CB007.1.31.247 – TD06
Позив
Документација
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
FINANCIAL OFFER
FINANCIAL IDENTIFICATION FORM
LEGAL ENTITY FORM
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
PROVISIONAL ACCEPTANCE
FINAL ACCEPTANCE
PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE
EVALUATION GRID
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
DECLARATION OF HONOUR
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CANCELLATION NOTICE
Supply of a boats and additional equipment
Supply Contract Award Notice
Рок за достављање понуда 08.12.2017. до 15.00 часова

INVITATION TO TENDER FOR “Supply of special purpose equipment- Fire vehicle for all terrain with supporting equipment and Collapsible fire pump and IT equipment ”- Project "Improvement of the capacity for risk management in case of major forest fires in the cross-border region - coordination, training, observation, innovative methods and equipment".
Шифра набавке: CB007.1.31.189 – TD05
Позив
Документација
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
FINANCIAL OFFER
FINANCIAL IDENTIFICATION FORM
LEGAL ENTITY FORM
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
PROVISIONAL ACCEPTANCE
FINAL ACCEPTANCE
PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE
EVALUATION GRID
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
DECLARATION OF HONOUR
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CORRIGENDUM
CONTRACTING AUTHORITY’S CLARIFICATIONS
Cancellation Notice
Рок за достављање понуда 08.12.2017. до 15.00 часова


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Минерална вода-газирана и негазирана, ЈН 296/17
Шифра набавке: 296/17
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Изменa конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права понуђача
Рок за достављање понуда 09.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење у поступку јавне набавке мале вредности добара: Кечап, сенф, маргарин и мајонез, ЈН-325/17
Шифра набавке: 325/17
Позив
Документација
Oдлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 08.01.2018. до 12.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку - Набавка база података инфрацрвених спектара боја (са својим подгрупама) - ЈН 322/17
Шифра набавке: 322/17
Позив
Документација
Одлукa о додели уговoра
Рок за достављање понуда 09.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 304/17: Измештање контејнера за смештај припадника ронилачке јединице Жандармерије
Шифра набавке: 304/17
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Рок за достављање понуда 10.01.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке: Обука за одржавање Avaya Aura IP телефонског система, ЈН 280/17
Шифра набавке: 280/17
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 07.12.2017. до 13.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Санација санитарних чворова и канализационог развода у приземљу објекта СИВ 2 ЈН-342/17
Шифра набавке: 342/17
Позив
Документација
Одговор на питање / додатнa информацијa и појашњење
Рок за достављање понуда 22.01.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: Набавка опреме за хеликоптере за САР операције, ЈН број 344/17
Шифра набавке: 344/17
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Рок за достављање понуда 11.01.2018. до 10.00 часова

Позив у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Текуће поправке и одржавање зграде и објеката -САТИТ, обликован по партијама, ЈН-334/17
Шифра набавке: 334/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Рок за достављање понуда 20.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова: Измештање контејнера за смештај припадника Жандармерије у Липовици, обликован по партијама, шифра набавке - ЈН 305/17
Шифра набавке: 305/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора – Партијa 2
Обавештење о закључењу уговора – Партијa 3
Обавештење о закључењу уговора - Партија 1

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова: Радови на санацији објекта Прихватилишта за странце, ЈН 315/17
Шифра набавке: 315/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Одлукa о додели уговoра
Рок за достављање понуда 11.01.2018. до 10.00 часова

Позив за отворени поступак јавне набавке добара: Фотографска опрема-видео опрема за ноћни надзор и надзор из ваздуха, ЈН број 317/17
Шифра набавке: 317/17
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Рок за достављање понуда 10.01.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: Резервни делови за систем видео надзора на граничним прелазима, обликовану у три (3) партије: Партија број један (1): Резервни делови за камерна места и напајање Партија број два (2): Резервни делови за ANPR Партија број три (3): Резервни делови за сервер JH број 281/17
Шифра набавке: 281/17
Позив
Документација
Одлукa о додели уговoра
Рок за достављање понуда 20.12.2017. до 13.00 часова

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ОДРЖАВАЊЕ, УНАПРЕЂЕЊЕ, ПОДРШКА И ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ИСТРАЖНИХ МЕТОДА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЈН број 238/17
Шифра набавке: 238/17
Позив
Документација
Одлука о додели
Обавештење о обустави поступка-Партија 2
Обавештење о закљученом уговору-Партија 3
Обавештење о закљученом уговору-Партија 1
Обавештење о закљученом уговору-Партија 6
Обавештење о обустави поступка – Партија 4
Обавештење о обустави поступка – Партија 5
Рок за достављање понуда 21.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда - Контрола безбедности хране, санитарни прегледи запослених, обликована по партијама, ЈН број 312/17
Шифра набавке: 312/17
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Рок за достављање понуда 22.12.2017. до 10.00 часова

Прва<12345...>Последња