Finansije

Javne nabavke starije od 01.09.2015. godine

Poziv za javnu nabavku: Unapređenje tehničke bezbednosti objekta UMOPS–A, šifra postupka: JN broj 41/18
Šifra nabavke: 41/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 31.05.2018. do 10.00 časova

Poziv u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma za javnu nabavku dobara: Meso sveže, mast, trajne i polutrajne prerađevine od mesa, JN broj 33/18
Šifra nabavke: 33/18
Poziv
Dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda na engleskom jeziku
Rok za dostavljanje ponuda 07.06.2018. do 10.00 časova

POZIV za podnošenje ponuda ZA JAVNU NABAVKU DOBARA: Molerski materijal, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 246 /17
Šifra nabavke: 246/17
Poziv
Dokumentacija
Odluka o izmeni ugovora
Rok za dostavljanje ponuda 09.10.2017. do 10.00 časova

Poziv za otvoreni postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma za nabavku usluga - Iznajmljivanje aparata za vodu,JN 9/18
Šifra nabavke: 9/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Rok za dostavljanje ponuda 07.05.2018. do 10.00 časova


Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa okvirnim sporazumom za javnu nabavku dobara: molersko-farbarski materijal za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova,JN broj 60/18
Šifra nabavke: 60/18
Poziv
Dokumentacija
Obaveštenje o izmeni Konkursne dokumentacije
Nova važeća konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Najnovija važeća Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odgovor na pitanje
Rok za dostavljanje ponuda 29.05.2018. do 10.00 časova

POZIV za podnošenje ponuda U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA, SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA: Klima uređaji za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 68/18
Šifra nabavke: 68/18
Poziv
Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Rok za dostavljanje ponuda 11.06.2018. do 13.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA, SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA: Hemijska sredstva za čišćenje i materijal za održavanje higijene, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova JN broj 57/18
Šifra nabavke: 57/18
Poziv
Dokumentacija
Nova konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovor
Rok za dostavljanje ponuda 28.05.2018. do 10.00 časova

POZIV ZA OTVORENI POSTUPAK SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA: HITNE, DODATNE I NEPREDVIĐENE NABAVKE USLUGA (TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OPREME), ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, JN BROJ 69/18
Šifra nabavke: 69/18
Poziv
Dokumentacija
Pitanje i odgovor
Pitanje i odgovor
Pitanje i odgovor
Rok za dostavljanje ponuda 12.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za otvoreni postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma za nabavku dobara: Nameštaj (pločasti nameštaj - stolovi, ormari i dr; stolice, radne fotelje i dr; metalni nameštaj), JN broj 61/18
Šifra nabavke: 61/18
Poziv
Dokumentacija
Pitanja, odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Rok za dostavljanje ponuda 15.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara, sa zaključivanjem okvirnig sporazuma, JN-62/18: Bela tehnika
Šifra nabavke: 62/18
Poziv
Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Rok za dostavljanje ponuda 15.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda- Sanacija garažnih vrata VSJ Novi Pazar, JN 16/18
Šifra nabavke: 16/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 21.05.2018. do 13.00 časova

Otvoreni postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma - Hitne, dodatne i nepredviđene nabavke*administrativna oprema, kancelarijska oprema, ugradna oprema, računarska oprema, štampači, komunikaciona oprema, telefoni, mobilni telefoni, telefonske centrale, mreže, fotografska oprema, oprema za domaćinstvo, nameštaj, ostali materijal za posebne namene), za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 64/18
Šifra nabavke: 64/18
Poziv
Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Rok za dostavljanje ponuda 11.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke male vrednosti radova - Sanacija kancelarija u objektu Sarajevska 34a, JN 44/18
Šifra nabavke: 44/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 17.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova sa zaključenjem okvirnog sporazuma - Sanacija mokrih čvorova, soba i krovne konstrukcije u objektu SH Bežanijska kosa, JN 65/18
Šifra nabavke: 65/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 08.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga: Kontrola bezbednosti hrane, sanitarni pregledi zaposlenih, JN broj 30/18
Šifra nabavke: 30/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 17.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke male vrednosti radova- Sanacija restorana u objektu na Makišu, JN 56/18
Šifra nabavke: 56/18
Poziv
Dokumentacija
Nova konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Rok za dostavljanje ponuda 16.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova sa zaključenjem okvirnog sporazuma - Sanacija fasadne stolarije restorana u objektu na Makišu, JN 43/18
Šifra nabavke: 43/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 15.05.2018. do 10.00 časova

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga sa zaključenjem okvirnog sporazuma :Popravka, održavanje, servisiranje, kalibracija i dodela državnog žiga za radare i održavanje softvera za skidanje i obradu podataka, marke i tipa „T-Laser III“ i „Fama-Laser III“ , JN broj 51/18
Šifra nabavke: 51/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 21.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma "Forenzički repro materijal za forenzičku analaizu i veštačenje bioloških tragova u Odeljenju za DNK analizu i vođenje zbirki DNK profila, oblikovan po partijama :1.Partija – DNK reagensi 2. Partija – kolonice-centirkon za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 38/18
Šifra nabavke: 38/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 04.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke male vrednosti usluga, oblikovan po partijama - Servisiranje ugostiteljske elektro opreme, JN 45/18
Šifra nabavke: 45/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 14.05.2018. do 10.00 časova

POZIV za ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA: SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U KNEZA MILOŠA 101 JN broj 14/18
Šifra nabavke: 14/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 04.06.2018. do 10.00 časova

Poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara, oblikovanu po partijama, sa zaključivanjem okvirnig sporazuma, JN-19/18: Riba sveža i zamrznuta
Šifra nabavke: 19/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 11.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JN 18/18 - Sir i kajmak domaći
Šifra nabavke: 18/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Rok za dostavljanje ponuda 11.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma --Pivo, vino i žestoka pića za restorane i hotele MUP-a, JN 25/18
Šifra nabavke: 25/18
Poziv
Dokumentacija
Pitanje
Rok za dostavljanje ponuda 28.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara, sa zaključivanjem okvirnig sporazuma, Konditori: JN-24/18
Šifra nabavke: 24/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 28.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma - Sokovi gazirani JN 26/18
Šifra nabavke: 26/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Rok za dostavljanje ponuda 11.05.2018. do 10.00 časova

POZIV za otvoreni postupak JN dobara - Sitan inventar , JN 23/18
Šifra nabavke: 23/18
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Izmene
Izmene
Nova važeća konkursna dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 28.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara sa zaključenjem okvirnog sporazuma: Proizvodi od mleka, JN broj 42/17
Šifra nabavke: 42/17
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Rok za dostavljanje ponuda 11.05.2018. do 10.00 časova

POZIV za JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA: Licence za Unified threat management (UTM) server za podršku mobilnih informacionih sistema MUP-a, JN BROJ 15/18
Šifra nabavke: 15/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zalljučenom ugovoru
Rok za dostavljanje ponuda 04.05.2018. do 10.00 časova

POZIV za postupak JN male vrednosti- Licence za Sophos Email Protection - Advanced mail appliance, JN 12/18
Šifra nabavke: 12/18
Poziv
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda 07.05.2018. do 10.00 časova

POZIV za ZA OTVORENI POSTUPAK SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA: HITNE, DODATNE I NEPREDVIĐENE NABAVKE DOBARA (MATERIJAL ZA POSEBNE NAMENE, POTROŠNI MATERIJAL, REZERVNI DELOVI, ALAT I INVENTAR, OSTALI MATERIJALI ZA POSEBNE NAMENE) JN broj 11/18
Šifra nabavke: 11/18
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje
Odgovor na pitanje
Odgovori na pitanja
Odgovor na pitanje
Rok za dostavljanje ponuda 28.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma javne nabavke dobara: Prezenti, za potrebe Kabineta ministra, JN 22/18
Šifra nabavke: 22/18
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Odgovori na pitanja
Rok za dostavljanje ponuda 28.05.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke male vrednosti usluga: Praćenje medija - press clipping, JN broj 21/18
Šifra nabavke: 21/18
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Rok za dostavljanje ponuda 04.05.2018. do 10.00 časova

 INVITATION TO TENDER FOR “Supply of special purpose equipment- Fire vehicle for all terrain with supporting equipment and Collapsible fire pump and IT equipment ”- Project "Improvement of the capacity for risk management in case of major forest fires in the cross-border region - coordination, training, observation, innovative methods and equipment"
Šifra nabavke: CB007.1.31.189 – TD05
Poziv
Dokumentacija
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER 
FINANCIAL OFFER
FINANCIAL IDENTIFICATION FORM
LEGAL ENTITY FORM
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
PROVISIONAL ACCEPTANCE
FINAL ACCEPTANCE
PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE
EVALUATION GRID
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
DECLARATION OF HONOUR
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
Rok za dostavljanje ponuda 31.05.2018. do 15.00 časova

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara, JN-13/18: Uniforme za sedište Sektora za vanredne situacije
Šifra nabavke: 13/18
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja i izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Rok za dostavljanje ponuda 10.05.2018. do 10.00 časova

POZIV ZA OTVORENI POSTUPAK SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVKU DOBARA: NAFTNI DERIVATI (GORIVO), ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA JH broj 3/18
Šifra nabavke: 3/18
Poziv
Dokumentacija
POZIV za podnošenje ponuda (engleska verzija)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Rok za dostavljanje ponuda 03.05.2018. do 10.00 časova

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA, ODRŽAVANJE NEXTBIZ APLIKACIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ZA PERIOD OD DVE GODINE
Šifra nabavke: 1/18
Dokumentacija Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom popstupku javne nabavke usluga - Održavanje produkcionih softvera, JN 212/17
Šifra nabavke: 212/17
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Rok za dostavljanje ponuda 16.04.2018. do 10.00 časova

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JN 354/17 - Izrada kontejnera za smeštaj pripadnika policije.
Šifra nabavke: 354/17
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Rok za dostavljanje ponuda 23.04.2018. do 10.00 časova

Prva<12345...>Poslednja