Finansije

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke male vrednosti usluga - Održavanje perionice i mašina za pranje pod pritiskom, JN broj 49/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi postupka