Finansije

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara: Pecivo zamrznuto, sladoled i povrće zamrznuto, JN broj 38/20
Poziv
Dokumentacija