Финансије

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma za nabavku dobara – Elektro materijal, JN broj 28/20
Позив
Документација
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom Okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaklјučenom Ugovoru