Finansije

Poziv za podnošenje ponuda za otvoreni postupak sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma - Rezervni delovi za sisteme video nadzora i tehničke zaštite za Srbiju, JN broj 374/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru