Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma za nabavku dobara – Vreće za leševe JN broj 13/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Odgovor na pitanje
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaklјučenom Ugovoru