Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma javne nabavke dobara, bez ponovnog otvaranja konkurencije - Sitan inventar, JN 8/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Odgovori na pitanja
Odgovori na pitanja
Odluka o zaklјčenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu