Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma - Automatska perionica sa četkama za pranje vozila pod pritiskom, JN 366/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru