Finansije

Poziv - naziv postupka: Štampa promo materijala za promovisanje korišćenja elektronskog potpisa na ličnoj karti i elektronskog servisa i usluga štampe šifra postupka: JN broj 333/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Odgovor na pitanja
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu